Naturcenter Amager Strand 2019-20

Skoletjenestens årsberetning Naturcenter Amager Strand 2019-20
Børn kigger ned i en stor spand med en pædagog
Nøgletal fra Naturcenter Amager Strands årsberetning.  I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.

Partnerskaber:

  • Lergravsparken Skole
  • Amager Fælled Skole
  • Kirkebjerg Skole
  • Københavns Professionshøjskole
  • Naturcenteret i Børnehaven

Projekter:

  • Naturcenteret i Børnehaven
  • Science Camps på Amager Strand
  • Fællesfaglige forløb til udskolingen

 

På Naturcenter Amager Strand har det forgangne år været præget af den nødundervisningsfunktion, naturcenteret indtog under den gradvise genåbning af landet i forbindelse med corona. Her foretog vi en kapacitetsudvidelse på 400% for at gøre plads til, at skoler og institutioner kunne vende tilbage til undervisningen under de nye krav om afstand og rengøring. I den forbindelse inddrog vi også nye målgrupper i vores undervisning, som vi tilpassede fjerde til sjette klassetrin. Udvidelsen medførte samtidig udvikling af nye undervisningsforløb. Blandt andet har vi, for at møde de nye behov og krav under corona, udviklet et forløb om strandens planter samt et tværfagligt forløb mellem matematik og naturfag, hvor eleverne tegner tværprofiler og udmåler koter. I de 3-4 måneder vi havde funktion af nødpasning, opnormerede vi desuden vores medarbejderstab med 11 nye studenterundervisere.

I løbet af året har en anden gennemgående indsats været arbejdet med at koble de store nationale projekter Naturvidenskabsfestivalen og forskerkonkurrencen ”Min Vildeste Idé”. Dette blandt andet med det fokus at højne københavnske skolers deltagelse i forskerkonkurrencen, der ved udgangspunktet lå på 0. Gennem særligt tilrettelagte forløb under Naturvidenskabsfestivalen, der satte fokus på fordybelse i arbejdet med naturvidenskabelige metoder, endte seks københavnske skoleklasser med at deltage i Min Vildeste Idé. Herved er det lykkedes os at hæve det københavnske deltagerantal fra 0-150 elever, alle fra 2-3. klassetrin. 

 

Naturcenteret i Børnehaven

Vi har iværksat et nyt projekt, hvis formål er at understøtte pædagogers arbejde med læreplanstemaet Natur, Udeliv og Science i Nørrebros og Bispebjergs daginstitutioner. Daginstitutionerne i dette område er omgivet af langt mindre natur end dem i resten af København. Vores ambition med projektet er at facilitere arbejdet med den natur, der trods alt findes i hver enkelt institutions nærmiljø ved at besøge alle institutioner i området og tilrettelægge særlige forløb tilpasset hver institutions muligheder og behov. Projektet har vist sig at være en stor succes, og vi oplever at kunne inspirere pædagogerne til nye måder at integrere naturfaglige oplevelser og opdagelser i deres pædagogiske hverdag. I forlængelse af projektet har vi samlet mere end 200 pædagoger i en lukket Facebookgruppe til videndeling og inspiration til kreative og spændende måder, hvorpå man kan arbejde med Natur, Udeliv og Science i børnehaven. 

 

Partnerskaber om fællesfaglige forløb til udskolingen

Vi har udviklet to nye undervisningsforløb med fokus på den fællesfaglige afgangsprøve, der blandt andet har givet os erfaring med udskolingen som målgruppe. Vi har haft stor gavn af at arbejde med autentiske problemstillinger, som går på tværs af naturfagene, sammen med udskolingseleverne. Vi har blandt andet arbejdet med at motivere og inspirere eleverne til selv at udvikle undersøgelsesdesignet omkring praktisk feltarbejde. Her bliver vores rolle at facilitere processen frem for at styre den. En tilgang vi har fundet virkningsfuld for elevernes overordnede motivation i arbejdet med naturvidenskabelige metoder.

Kontakt

Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Leder af Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil
Pernille Haugaard Jensen Skoletjenesten

Pernille Haugaard Jensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Naturcenter Amager Strand
Tlf
21 69 32 15
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Naturcenter Amager Strand

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Naturcenter Amager Strands tidligere årsberetninger?

 

Elever sidder og læser

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Naturcenter Amager Strands undervisningstilbud