ZOO 2020-21

Skoletjenestens årsberetning for Zoo 2020-21
Dinosaure på Zoo
Nøgletal for Zoo 2020-21

I skoleåret 2020-21 har Skoletjenesten København ZOO, mellem hjemsendelser, været fuldt beskæftiget med at forsøge at være så omstillingsparate som muligt ift. de regelmæssige udmeldinger fra regeringen om coronarestriktioner. Disse restriktioner har været afgørende for, hvad vi har kunne tilbyde af undervisning i afdelingen og udmøntede sig i flere ændringer af vores tilbud.

Mindre tid pr. klasse, opdeling af elever og flipped learning

Da vi igen fik grønt lys til at kunne tilbyde undervisning, måtte vi arbejde hurtigt for at imødekomme restriktionerne om afspritning og afstand. Vores normale undervisningsforløb til indskoling og mellemtrin blev alle afkortet, så der var tid til afspritning, og der blev taget hensyn til afstandskravene. Alt stationsarbejde blev erstattet af fælles arbejde gennem zoounderviseren, da ingen måtte bevæge sig frit rundt i lokalet. Det kunne lade sig gøre med forholdsvis små ændringer i indhold og antallet af levende dyr, der blev skåret ned til indskoling og mellemtrin. Det var mere udfordrende med undervisningsforløbene til udskoling og ungdomsuddannelser, da eleverne, på grund af deres alder, fylder mere i lokalerne. Vi besluttede, at nogle forløb kunne bookes som de normale forløb på 1,5 time, men med en halv klasse ad gangen. Andre forløb ændrede vi således, at klassen blev delt i to, så hvert hold fik 45 min. Den teoretiske gennemgang blev i stedet gjort digital og inkluderet som en del af klassens forberedelsesmateriale inden forløbet (flipped learning). De 2 x 45 min. i ZOO blev brugt på forsøg og opsamling.

Udendørs undervisning og genåbning

Efter endnu en nedlukning åbnede Skoletjenesten København ZOO efter påske, hvor vi udelukkende tilbød udendørsundervisning pga. de daværende restriktioner. Vores undervisningstilbud blev endnu engang gennemgået for, hvilke forløb der kunne justeres, så de kunne afholdes udendørs med vores dyreanlæg som omdrejningspunkt. Det blev til ét forløb pr. klassetrin og to til ungdomsuddannelserne. Desuden bragte påsken et nyt element med sig, nemlig en række dinosaurusser i 1:1 størrelse, som også blev omdrejningspunktet for et helt nyt udendørsforløb: Dinoer og tilpasninger.

Vi bibeholdt den udendørs undervisning frem til skolernes sommerferie, både af hensyn til de klasser, der allerede var booket ind til udendørs undervisning, og af hensyn til vores studenterundervisere, som trængte til stabilitet i deres afvikling af undervisningen. Derudover så vi det som en unik mulighed for at afprøve en undervisningsform, vi længe gerne har villet afprøve, og vi kunne drage os nogle erfaringer, som vi allerede i dag har haft god gavn af.

Efter sommerferien var vi klar til igen at åbne dørene for den normale undervisning til alles glæde. Vi har oplevet en stor efterspørgsel på vores almindelige undervisning, men også på gratisforløbene gennem Åben skole og de trivselsforløb, som Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer finansierede med deres særlige trivselspulje. De ti forløb vi udbød, blev hurtigt udsolgt. 

Partnerskabsaftale med daginstitutioner

Skoletjenesten ZOO har i mange år haft partnerskabsaftaler med forskellige skoler, hvilket vi naturligvis forsætter med, men i år har vi derudover lavet en aftale med Frederiksberg kommune omkring daginstitutioner. Aftalen betyder, at alle daginstitutioner i Frederiksberg Kommune får betalt årskort til ZOO, og får tilbudt et kompetenceforløb for én pædagog pr. institution samt et læringsforløb omkring slanger. Aftalen er til stor glæde, og understreger et fokus på, at læringen ikke først starter, når man kommer i skole. Børn og pædagoger fra daginstitutioner er dermed også blevet en større del af Skoletjenesten København ZOO.

Kontakt

Gry Lottrup Jyde_undervisningstilbud_skoletjenesten

Gry Lottrup Jyde

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 43
Se profil
Julie Suhr_undervisningstilbud_skoletjenesten

Julia Suhr

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 41
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Zoologisk Have

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Zoologisk Haves tidligere årsberetninger?