Pædagogisk laboratorie: Arbejdermuseet

Elev i undervisningen på Arbejdermuseet

Titel 

Erhvervsuddannelser som ny målgruppe på museet

Beskrivelse

Laboratoriet undersøger, hvordan museet kan kvalificere og udvikle relevant og vedkommende undervisning til unge på erhvervsuddannelser gennem forskellige former for inddragelse og samskabelse. Der er i laboratoriet et særligt fokus på SOSU-uddannelsen og museets potentiale for at gøre undervisningen virkelighedsnær.

Formål 

At skabe et større og højt kvalificeret udbud af undervisningsforløb og aktiviteter for unge og elever på erhvervsuddannelser gennem udvikling af ny viden om målgruppen og et øget samarbejde mellem museets forskellige fagligheder og erhvervsuddannelserne. Det er også formålet at udvikle undervisnings- og udstillingsdesigns og pædagogiske metoder, der involverer de unge som medproducenter og medafsendere af udstillinger og undervisningsforløb på museet, og som generer metoder til arbejdet med at nå nye målgrupper på museer.

Kontakt

Galit Peleg

Galit Peleg

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet
Tlf
26 17 51 60
Se profil
Ane Riis Svendsen_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil
Henrik Guldager Johnsen

Henrik Guldager Johnsen

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
29 13 93 26
Se profil

Måske er du også interesseret i