Om arrangementet

Dato
-
Sted
Virtuelt via Zoom
Type
Uddannelser
Målgruppe
Museumsansatte der arbejder med undervisning til børn
Pris
1500-1700 kr.

DKK 1.500 (ODM-medlemmer)

DKK 1.700 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Copied!

Onlinekursus: Genstande i museumsundervisningen – kvalificer din praksis

Den 14. og den 28. oktober kan du deltage i et 3-timers onlinekursus fra kl. 12.30-15.30. Dette kursus er for dig, der ønsker at få en helt grundlæggende indføring i, hvordan museets genstande og genstandsfelter kan anvendes pædagogisk i undervisning til børn og unge. Kurset er målrettet museumsansatte, der arbejder med at udvikle og gennemføre undervisning på museer.
Dato
-
Sted
Virtuelt via Zoom
Type
Uddannelser
Målgruppe
Museumsansatte der arbejder med undervisning til børn
Pris
1500-1700 kr.

DKK 1.500 (ODM-medlemmer)

DKK 1.700 (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Copied!
Elever arbejder med arkæologiske fund

Udbytte

Kurset giver kursisterne pædagogisk og didaktisk indsigt i relevante redskaber til brug for udvikling af en genstandsbaseret undervisningsform. Kurset er tilrettelagt, så kursisterne umiddelbart i forlængelse af kurset kan anvende det lærte i egen praksis.

Arbejdsform

Kurset er et online-kursus, der består af to undervisningsgange á 3 timer, som ligger fra klokken 12.30-15.30. Underviserne på kurset har omfattende praktisk erfaring og teoretisk viden om undervisning målrettet børn og unge på kulturinstitutioner.

Hver undervisningsgang består af faglige/teoretiske oplæg, der kombineres med øvelser, hvor kursisterne får mulighed for at omsætte det i relation til egen praksis. Alle kursister medbringer en skitse til et undervisningsforløb fra det museum, hvor de til daglig arbejder. Undervisningsforløbet kvalificeres undervejs på kurset. Øvelserne sker i samarbejde med en anden kursist, så faglig udveksling og erfaringsdeling bliver et element i arbejdet med øvelserne. Der gives vejledning og sparring fra kursuslederen undervejs. Der indlægges opgaver mellem kursusgangene.

Målgruppe

Kurset er for museumsansatte, der arbejder med undervisning. Mens MuseumsUndervisningsUddannelsen (der udbydes i 2022) kræver ca. 2 års erfaring, er dette online-kursus målrettet museumsansatte, der er nye på feltet eller har undervisning som en mindre del af deres arbejdsområde.

Forberedelse

Som forberedelse til kurset udvælges et udkast til et undervisningsforløb på deltagerens museum. Undervisningsforløbet bliver det materiale, som den enkelte kursist skal kvalificere undervejs. Desuden bliver der inden kurset udsendt en opgave, der skal være løst som en del af forberedelsen til kurset.

 

1. kursusgang – Didaktisering af et genstandsfelt

Fagligt/teoretisk oplæg: Hvad er et genstandsfelt på en kulturinstitution? Og hvordan kan man arbejde med genstandsfeltets metoder i en undervisningssammenhæng? Eksempler fra kulturinstitutioner.

Eksempel på øvelse: Analyse og afklaring af hvilke særlige læringspotentialer og metoder genstandsfelter på kursisternes kulturinstitutioner rummer – hvad er det særlige ved kulturinstitutionen, og hvad kan eleverne lære? Udvikling af en undervisningssekvens.

Opsamling og opgave til næste gang.

2. kursusgang – Målgrupper og inddragelse

Fagligt/teoretisk oplæg: Hvad kendetegner målgrupper og brugere? Og hvordan inddrages disse i kvalificering af undervisning? Dagens oplæg er en kort indføring i forskellige målgrupper og præsenterer tre former for kvalificering af undervisning gennem samskabelse, re-design og ekspertinddragelse. Eksempler fra kulturinstitutioner.

Eksempel på øvelser: Analyse af målgruppe og produktion af undervisningssekvens, kvalificering af undervisning gennem inddragelse.

Opsamling og afslutning af kurset med henblik på forankring af det lærte i egen praksis fremover.

Undervisere

Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil
Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil

Måske er du også interesseret i