Planlæg undervisningen

Hvordan planlægger og strukturerer du undervisningsforløb i eksterne læringsmiljøer? Hvordan kan dit eksterne læringsmiljø understøtte mål for skolens fag og fagområder?

Her finder du artikler, guides og værktøjer til at kvalificere din undervisning. Du kan også lade dig inspirere af Skoletjenestens nationale kortlægninger.

Som lærer kan du her på siden finde ideer til, hvordan du bedst forbereder din klasse til et forløb i et eksternt læringsmiljø, og hvordan du integrerer forløbet i din egen undervisning.

I Skoletjenesten rådgiver og samarbejder vi med eksterne læringsmiljøer om planlægning af undervisning på baggrund af vores nationale erfaringer og viden på området.

Få inspiration til din planlægning

Inspiration: Undervisning i eksterne læringsmiljøer

Artikler og litteratur om undervisning i eksterne læringsmiljøer. Listen er ikke repræsentativ for feltet, men et uddrag af den viden, der findes om feltet. Listen opdateres løbende.

Bamford, Anne (2005): The Wow Factor. Waxman Verlag, Tyskland. Baseret på en UNESCO-undersøgelse om betydningen af at bruge kulturinstitutioner i undervisningen.

Boritz, Mette (2018): ” Museumsundervisning. Syddansk Universitetsforlag. Baseret på en ph.d.-afhandling og beskriver praktisk og teoretisk, hvordan museumsundervisning foregår på kulturhistoriske museer.

Christensen, Anders Stig m.fl. (2017): Kulturfagenes didaktik. Dafolo. Inspiration til undervisning i folkeskolens kulturfag, deres indhold og arbejdsformer, og hvordan man kan undervise i dem.

Hagstrup, Maria Clement m.fl. (2016): Museumsundervisning for børn med særlige behov – en best practice publikation. Vesthimmerlands Museum. Publikationen giver et bud på, hvordan museumsundervisning kan have en positiv indvirkning på indlæringsevner og sociale kompetencer blandt børn med særlige behov, samt præsenterer viden om børns udviklings- og læringsprocesser i museumssammenhæng.

Hein, George (1998): Learning in the MuseumRoutledge. En klassiker, hvor Hein, som en af de første, undersøgte museet som læringsrum.

Holst, Finn (2015): Kortlægning af forskning i effekten af børn og unges møde med kunsten. Statens Kunstfond. Rapporten præsenterer en kritisk gennemgang af forskningen på området, problematiserer effektmålinger ud fra en gængs årsag-virkning-forståelse baseret på kvantitative analyser og fremhæver kvalitative analyser.

Hyllested, Trine (2015): Bibliografi over undervisning på museer. HistorieLab. Oversigt, hvor der præsenteres en række tekster fra universiteter, faglige organisationer og tidsskrifter skrevet på dansk, norsk eller svensk om museumsundervisning fra 2000 til februar 2015. 

Hyllested, Trine (2013): Skolen i virkeligheden – omgivelserne som læremiddel. Forlaget Unge Pædagoger. Antologi, der diskuterer, hvordan og hvorfor eksterne læringsmiljøer kan bruges i undervisningen.

Hyllested, Trine (2009): Underholdning eller undervisning. Dafolo. Inspiration til undervisningsplanlægning i forbindelse med (naturfaglige) ekskursioner til eksterne læringsmiljøer.

Hyllested, Trine (2007): Når læreren tager skolen ud af skolen. Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitet. Ph.d.-afhandling om udeskoleundervisning, særligt inden for naturfagene.

Kaspersen, Ulla Kjær m.fl. (2017): Undervisning i svære temaer. Gode råd til undervisning i svære temaer i museumsformidlingen. Nationalt netværk af skoletjenester. Inspiration til at forberede såvel som udføre undervisning i svære temaer som f.eks. krig eller døden. Præsenterer et bud på “kerneværdier”, som kan bruges i denne type undervisning. Materialet er delt i to: til den undervisningsansvarlige og til undervisere.

Knudsen, Lars Emmerik Damgaard m.fl. (2017): “Vi vil gerne den der autenticitet…” Unge Pædagoger, nr. 4Artikel, der undersøger, hvad begrebet didaktisk autenticitet indebærer, og hvordan didaktisk autenticitet kommer til udtryk i en åben skole-undervisningskontekst.

Pedersen, Mia Lindegaard (2016): “Den åbne skole – kortlagt på landsplan”. NATUR vejleder, 25. årgang, nr. 3. Artiklen præsenterer Nationalt netværk af skoletjenesters kortlægninger.

Sattrup, Lise (2016): “Demokratiske begivenheder i mellemrum og sprækker”. Dansk pædagogisk tidsskrift, 2016, nr. 3. Artiklen undersøger sammenhænge mellem demokrati og børns deltagelsesmuligheder i undervisningssituationer på kunstmuseer.

 

Få sparring på din planlægning

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil

Udforsk Skoletjenestens andre temaer