Temaer

Arbejder du med at udvikle, planlægge, evaluere eller samarbejde om undervisning i eksterne læringsmiljøer? Så kan du få inspiration her. Dyk ned i de seks udvalgte temaer - og fordyb dig i artikler, kortlægninger, podcasts og film eller brug de konkrete værktøjer i form af guides og modeller. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker sparring inden for de enkelte områder.
Statens Museum for kunst skoletjenesten

Kunstpædagogik

Hvad kan børn og unge lære i mødet med kunst? Og hvordan skaber vi engagerende, inspirerende og udfordrende møder med kunst både i skolen, på museet eller i det offentlige rum?

Pædagogiske metoder

Hvordan sætter vi bedst kunst, kultur og natur i spil i eksterne læringsmiljøer? Tilbyd eleverne udfordrende og engagerende læreprocesser gennem arbejdet med særlige pædagogiske metoder.
Københavns Befæstning
Københavns Museum

Brugerinddragelse

Inddrag brugerne og skab bedre undervisning. Ved at inddrage lærere og elever får du deres perspektiver og viden aktivt i spil, og du får mulighed for at målrette undervisning og aktiviteter til deres behov.

Planlæg undervisningen

Hvordan planlægger og strukturerer du undervisningsforløb i eksterne læringsmiljøer? Hvordan kan dit eksterne læringsmiljø understøtte mål for skolens fag og fagområder?
Den Blå Planet. Fotograf: Rikke Maria Nielsen
Zoologisk have

Samarbejde og partnerskaber

Styrk samarbejder i åben skole gennem forventningsafstemning om relationer og roller. Opstart eller styrk dit samarbejde med lærere, skoleledere, kommunale konsulenter eller kunstnere.

Børnehaver og vuggestuer

Få inspiration til hvorfor vuggestuer og børnehaver skal besøge dit eksterne læringsmiljø, og hvordan du kan arbejde med de mindste børn som målgruppe.
Naturcenter Amager Strand
Undervisningens dag på Thorvaldsen

Evaluering

Du kan bruge evaluering til at vurdere kvaliteter i undervisning eller større projekter. Her får du inspiration til, hvordan du kan arbejde med evaluering.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil