Om arrangementet

Dato
-
Sted
Online via Zoom
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Undervisnings- og udviklingsvarlige i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!

Rollespil og rollespilsgreb i eksterne læringsmiljøer

Studiegruppen drøfter muligheder for at anvende rollespilsscenarier og rollespilsgreb i undervisningssammenhænge.
Dato
-
Sted
Online via Zoom
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Undervisnings- og udviklingsvarlige i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis
Copied!
Elever på besøg på Greve Museum

Formålet med studiegruppen er at drøfte mulighederne for rollespilsscenarier og rollespilsgreb til anvendelse i undervisningssammenhæng. Der er ingen tvivl om, at inddragelsen af rollespil i de eksterne læringsmiljøer har en lang række gavnlige potentialer, men rollespillets kompleksitet kan skabe udfordringer af forskellig karakter i de eksterne læringsmiljøer. Hvordan skaber vi løsninger for at få det bedste ud af rollespillet? Og hvordan definerer vi overhovedet rollespil i relation til undervisning i eksterne læringsmiljøer?

Udbytte

Deltagerne får mulighed for at arbejde indgående med teori om rollespil og drøfte egne og andres erfaringer fra praksis. Igennem studiegruppens drøftelser skabes muligheden for at udvikle egne rollespil eller rollespilsgreb og mekanikker til brug i undervisningen. Studiegruppen bidrager samtidig med en forfinelse/nuancering af en rollespilsmodel, der på sigt skal udvikle sig til et konkret og anvendeligt værktøj.

Arbejdsform

  • Studiegruppens arbejde bliver primært digitale møder over Zoom
  • På hvert enkelt møde præsenteres, sparres og drøftes deltagernes individuelle arbejde og erfaringer fra praksis.
  • Rollespilsmodellen udvikles og kvalificeres gennem en fælles drøftelse af erfaringer med gennemførelsen af rollespilsgreb o.l. i egen praksis.
  • Studiegruppens arbejde munder på sigt ud i et fysisk møde, hvor projekterfaringer deles og afprøves.

Mødedatoer

Første mødedato meldes ud, når studiegruppen er blevet oprettet.

Facilitator

Anders SindingMuseumsinspektør, Cand.theol., Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Tlf.: 87950705, e-mail: ans@gammelestrup.dk

 

Måske er du også interesseret i