Skoletjenesten Bornholm 2020-21

Skoletjenestens årsberetning Skoletjenesten Bornholm 2020-21
Elever fra Paradisbakkenskole i Nexø

Positiv energi på både skoler og i de eksterne læringsmiljøer

De sidste 1½ år har igen været præget af conona-nedlukninger på skoler og museer men på trods af situationen er det lykkedes at sende rigtig mange bornholmske elever ud i de eksterne læringsmiljøer.

Skoletjenesten Bornholm/åben skole understøtter, at flere og flere bornholmske børn og unge deltager i den brede vifte af kultur-, kunst- og naturtilbud af kortere eller længere varighed. Samarbejdet med Kulturkonsulenten i BRK og de mange kultur-, kunst-, og naturinstitutioner og Skoletjenesten Bornholm er rigtig godt. Koordinatoren er ansat i Center for Skole, Administration og Rådgivning, hvilket gør at samarbejdet med skolerne er nemt og tilgængeligt.

Billedkunst og Håndværk & design

I forlængelse af pilotprojektet 2019 i Håndværk & Design (obligatorisk valgfag i folkeskolen), indgik Skoletjenesten og Hans Rømer Skolen i Aakirkeby et samarbejde om at inddrage kunsthåndværkere i undervisningen 2021. BRK´s kulturaftale (2021-24) giver mulighed for gennem fire år at inddrage etablerede kunsthåndværkere på Bornholm i undervisningen. En af Bornholms styrkepositioner ligger netop inden for kunsthåndværket, og Bornholm er udnævnt som World Craft Region.  

Undervisningen foregik i både billedkunst og håndværk & design. Fire kunsthåndværkere og billedkunstnere blev tilknyttet en 7. klasse. Det betød, at eleverne i små hold blev sendt ud på kunstnernes værksteder. Temaet var ”kontraster”, og undervisningen indeholdt skrotkunst, akvarel/tegning/landart, tekstil/ryatæpper og træskærerarbejder. På skolen arbejdede en lille gruppe med ler sammen med deres lærere. Projektet var en succes. Lærerne og kunsthåndværkerne er meget positive over for projektet og deltager meget gerne igen. Alle kunstværker, som eleverne fik produceret over seks uger, blev vist i en flot udstilling på Bornholms Kunstmuseum. Politikere, skoleadministration, forældre, bedsteforældre og søskende m.fl. var inviteret til fernisering.

Overgangsprojekt mellem børnehaver og skoler

I foråret 2021 igangsatte vi et fælles projekt for alle børnehuse og skoler, i samarbejde med NaturBornholm. Det er tredje år, hvor forløbet kører med støtte fra kommunen. Målet er, at børnene oplever sammenhæng og helhed i overgangen, så de får en god start på deres skoleliv. Børnene starter med ét forløb i deres børnehave sammen med pædagogerne og naturvejlederne fra NaturBornholm. Her påbegyndes arbejdet med dyr og planter. De introduceres til projektet, leger lege og meget andet. Undervejs taler de om de tanker og følelser, der er forbundet at skulle starte i skole. Børnehaverne arbejder efterfølgende med temaet. Efter en måned besøger de store børnehavebørn den skole, de skal gå på, hvor de igen møder naturvejlederne fra NaturBornholm, de nye skolekammerater og den kommende børnehaveklasseleder. Alle børn har naturgenstande med, som de sammen med de andre børn arbejder med hele dagen.

NaturBornholm besøger og formidler på 25 dagtilbud og 14 skoler i løbet af tre måneder.

I 2021 var der desuden mulighed for at genbesøge 0. klasserne i løbet af august/september 2021.

Grøn dannelse i dagtilbud og grundskoler

En gruppe bestående af lærere, pædagoger, skoleledere, administrativt personale samt koordinatoren for Skoletjenesten Bornholm har siden 2020 arbejdet med Grøn dannelse - ’Bright Green Island – i børnehøjde’. Det betyder, at børn og unge på Bornholm skal blive bevidste om, hvordan de hver især er med til at påvirke naturen, klimaet og bæredygtige fællesskaber. De mange valg, man træffer i hverdagen, kan påvirke og ændre på miljøet såvel lokalt som globalt. Denne bevidsthed skal øges blandt børn og unge, så omtanke, medansvarsfølelse, naturforståelse og kærlighed til naturen udvikles. Grøn dannelse skal integrere bæredygtighed i dannelsesbegrebet for bornholmske børn og unge i alderen 0-18 år og være en del af dagtilbuddenes og skolernes DNA.

Koordinatoren stod i foråret 2021 for en statusrapport på Grøn dannelse – ´Bright green Island - i børnehøjde´. Der er stor bevågenhed og interesse for temaet, og skolerne og dagtilbuddene forpligter sig til at arbejde med det. I efteråret 2021 blev der planlagt en stor grøn dannelseskonference, som blev af holdt 26. januar 2022, med over 100 deltagere.

Sommerferieaktiviteter for børn i alderen 9-12 år

Igen i 2021 stod kulturkonsulenten og Skoletjenestens koordinator for at koordinere og sammen med kulturinstitutionerne at udvikle sommeraktiviteter til bornholmske børn. Der er på Bornholm ingen kommunale rammesatte fritidsaktiviteter for børn efter 3. klasse. Koordinatoren fik med hjælp fra sit netværk udviklet og udbudt daglige aktiviteter gennem hele sommerferien, som blev til i alt 22 natur/kulturcamps og 75 idrætsdage. De bornholmske forældre og børn tager positivt imod de gratis tilbud, og alle blev booket med glæde.

Kontakt:

Tidligere årsberetninger fra Skoletjenesten Bornholm

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Bornholms tidligere årsberetninger?