Skoletjenesten Bornholm 2022

Elever på besøg hos Timmi Kromann

Stor søgning på de eksterne læringsmiljøer

På trods af at vi igen havde en kort corona-nedlukning i starten af skoleåret, så er det lykkedes både de mange bornholmske elever, men også de især mange lejrskoleelever, at deltage i de gode undervisningstilbud, der er udviklet på de eksterne læringsmiljøer. Faktisk er vi en af de kommuner, der har haft den største søgning og den største mængde elever på besøg i skoleåret, hvilket er et stort klap på skuldrene til undervisningsformidlere, der arbejder på museer, videnspædagogiske centre og  teatre m.fl. De gør et formidabelt stykke pædagogisk arbejde, som understøtter og inspirerer undervisningen på skolerne. Skoletjenesten Bornholm understøtter en brede vifte af kultur/kunst/naturtilbud af kortere eller længere varighed. Samarbejdet med Kulturkonsulenten i BRK og de mange kultur-, kunst-, og naturinstitutioner og Skoletjenesten Bornholm er rigtig godt. Koordinatoren er ansat i Center for Skole, Administration og Rådgivning, hvilket gør at samarbejdet med skolerne er nemt og tilgængeligt. 

Grøn Dannelse er synlig i dagtilbud og grundskoler

Skoletjenestens koordinator stod i foråret 2021 for en statusrapport om Grøn Dannelse – Bright Green Island i børnehøjde. D. 26. januar 2022 stod koordinatoren på basis af statusrapporten for en Grøn Dannelse-konference med ca. 100 deltagere. Konferencen samlede op på arbejdet i kommunen med indsatsen `Grøn Dannelse - ’Bright Green Island – i børnehøjde’, hvilket indebærer, at børn og unge på Bornholm skal opnå bevidsthed om, hvordan de hver især er med til at påvirke naturen, klimaet og bæredygtige fællesskaber. 

Koordinatoren fik efterfølgende opbygget et Grøn Dannelses-skolenetværk, som er forankret gennem CFU Bornholm. Det betyder, at ca. 25 lærere/pædagoger fra både de kommunale og de private skoler deltager i 4 årlige netværksmøder, hvor Skoletjenesten Bornholm er administrator, mens indholdet bestemmes af deltagerne. P.t har der været afholdt netværksmøde på NaturBornholm, hvor temaet var ”Vild med vilje i skolen” og et møde på Paradisbakkeskolen med s ”udeskole”  som tema.

Grøn Dannelse skal integrere bæredygtighed i dannelsesbegrebet for bornholmske børn og unge i alderen 0-18 år og være en del af dagtilbuddenes og skolernes DNA. Derfor er Grøn Dannelse en del af BRK´s ”10 veje for god skoleudvikling” og bliver en del af den kommende strategi for de kommunale skoler. Desuden har koordinator været en del af udviklingen af den kommunale NaturPolitik, hvor også Grøn Dannelse indgår.

Håndværk & Design

I forlængelse af pilotprojektet fra 2019 i Håndværk & Design (obligatorisk valgfag i folkeskolen) indgik Skoletjenesten Bornholm et samarbejde med BRK´s kulturaftale (2021-24) med mulighed for gennem 4 år at inddrage etablerede kunsthåndværkere på Bornholm i undervisningen. En af Bornholms styrkepositioner ligger netop inden for kunsthåndværket, og Bornholm er udnævnt som World Craft Region/Makers Island.

Derfor fortsatte  det gode projekt på 3. år med elever, der har valgt Håndværk & Design, denne gang med Svartingedal Skole i Hasle. Dette års tema blev valgt sammen med de deltagende kunsthåndværkere og lærere på skolen: ”Linjer”. Hjorths Keramikfabrik deltog, idet de har drejestue med plads til en arbejdende gruppe elever. Desuden blev det muligt at inddrage Kunstakademiets Designskole, Glas og Keramikskolen Bornholm, foruden  to kunsthåndværkere i Svaneke - Gitte Helle og Timmi Kromann. Projektets proces og produkter vil blive udstillet på Bornholms Center for Kunsthåndværk, Grønbechs Gård i Hasle, når Centeret åbner for sæsonen d. 1. april 2023.

Samarbejde med LIFE Fondens laboratorium

LIFE laboratoriets besøg på Bornholm er kommet i stand gennem et samarbejde med Skoletjenesten Bornholm. LIFE Fondens mobile laboratorium er en lastbil indrettet som et undervisningslaboratorium og rummer eksperimentelle faciliteter, der understøtter skolernes arbejde med naturfaglige undervisningsforløb.  Den store vogn flytter sig fra skole til skole afhængig af tilmelding fra skolerne. I skoleåret var laboratoriet på besøg både forår og efterår, 2 uger hver gang.  Skolerne er rigtig glade for det toptunede laboratorium, som understøtter STEM-fagene. Materialer bestilles på forhånd, og eleverne arbejder med de valgte emner, inden de kommer til at arbejde i laboratoriet. Undervisningen støtter desuden den grønne dannelse af børn og unge på Bornholm.

 

Kontakt: