Cirkusmuseet

Bag om cirkus

Forløbet kombinerer en rundvisning på museet med en workshop med vores cirkusartist. Der er således både fysiske udfordringer og involverende cirkusfortællinger.

Cirkusmuseet tilbyder et unikt, uformelt læringsmiljø, hvor den autentiske cirkushistorie bliver blandet med det fysiske arbejde med cirkus. Eleverne bliver trænet af en cirkusartist i Fægtesalen, der er indrettet udelukkende til cirkustræning. Her vil elevernes grænser blive rykket, og de vil opleve nye sider af sig selv og hinanden.Fortællingen om cirkus får eleverne på omvisningen på museet. På omvisningen vil vi afhængigt af klassetrinnet fokusere på forskellige sider af cirkus og cirkuskulturen. Her vil fortælling, film, lege og øvelser være med til at fremdrage de væsentlige pointer, samtidig med at eleverne bliver involveret. Cirkus handler bl.a. om mod til at fejle, mod til at tænke anderledes, vilje til at øve og leg med identitet, hvilket er nogle af de aspekter, der bliver behandlet på rundvisningen. 

Kom på Cirkusmuseet og få inspiration til jeres egen cirkusforestilling.
Cirkusmuseet
Foto

Ebbe Forup

©

Cirkusmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
To hold kan starte samtidig, hvis man er to klasser af sted. Der skal i så fald betales for to forløb.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Idræt - Krop, træning og trivsel, Drama - Dramaproduktion, Drama - Dramaanalyse
Fag:
Dansk, Drama, Idræt
Læringsmål:
Eleverne kan forstå og acceptere usikkerhed og risiko i forbindelse med løsning af opgaver og udfordringer og kan overkomme modstand i den forbindelse.
Eleverne kan acceptere egne og andres fejl og kan anvende disse som grundlag for læring.
Eleverne kan udtrykke kreativitet i forskellige former gennem æstetiske udtryk, medier og handlinger.
Eleverne har forståelse for egne ressourcer og tro på egne evner i forhold til alene eller sammen med andre at kunne iværksætte aktiviteter eller løse opgaver uden en klart defineret løsning.
Eleverne får udvidet deres kropsbevidsthed
Forløbet giver en unik fællesoplevelse, som kan ryste klassen sammen socialt.
Eleverne kan samarbejde målrettet med klassekammerater og har en forståelse af forskellen på venskaber, kammerater og netværk.
Eleverne kan forholde sig til egne roller i samarbejdsrelationer.
Eleverne kan anvende kreativitet til løsning af faglige og sociale opgaver.

Se alle tilbud fra: