Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Kildemarkscenteret

Eleverne får en unik mulighed for at lære om ældrepleje og ældreomsorg. De kan opnå en forståelse for, hvordan et plejehjem generelt fungerer, og lære om de forskellige typer af pleje og støtte, der tilbydes til ældre borgere. Her vil der opstå en mulighed for at interagere med personalet, beboerne og måske endda deltage i aktiviteter, der fremmer social interaktion og trivsel.

Et virksomhedsbesøg på plejehjemmet ville give eleverne en værdifuld og berigende oplevelse, hvor de kunne udvikle empati og forståelse for ældre menneskers behov.

Kildemarkscenteret er et vidunderligt plejehjem beliggende i Næstved. Det tilbyder et trygt og omsorgsfuldt miljø for ældre borgere. Centret har erfarne og dedikerede medarbejdere, der sikrer, at beboerne får den bedst mulige pleje og støtte. 

Der er også forskellige aktiviteter og arrangementer for at skabe en meningsfuld og social hverdag. Kildemarkscenteret er virkelig et sted, hvor beboernes trivsel og livskvalitet er i fokus!

Guide til forberedelse i faget uddannelse og job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget uddannelse og job, når eleverne er forberedte. Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-og-job

lokation

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job
Fag:
Arbejdskendskab, Elevernes alsidige udvikling, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.