Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Næstved Havn

Direktøren for Næstved Havn Jesper Boesen vil vise eleverne rundt på havnen, hvor han vil fortælle om havnens betydning for byen og for byens virksomheder, som for eksempel Holmegaard Glasværk og Arkil's asfaltfabrik.
Han vil også fortælle om job og uddannelser inden for havnebranchen. En branche med arbejdspladser, hvor det handler om at kunne håndtere maskiner. Det kan være kran, gummiged, bobcat. Det er meget alsidige arbejdspladser, hvor der også er en del vedligeholdelsesopgaver. Her vil fx landbrugsmaskinuddannelsen være særligt egnet.

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-og-job 

elever på besøg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Arbejdskendskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.