Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg SuperBrugsen Fensmark

Ved et virksomhedsbesøg hos SuperBrugsen Fensmark kan eleverne få en spændende og lærerig oplevelse. De vil få mulighed for at se, hvordan dagligdagen fungerer i en butik, og lære om forskellige aspekter af detailhandel. Eleverne kan få en rundvisning i butikken og se, hvordan varerne bliver håndteret og udstillet. De kan også lære om, hvordan man sikrer kvalitet og friskhed af varerne, samt hvordan man sørger for en god kundeservice.

Derudover kan eleverne høre om, hvordan SuperBrugsen Fensmark bidrager til lokalsamfundet, og få indsigt i, hvordan butikken arbejder med bæredygtighed og miljøvenlige initiativer. Hele besøget kan være en god mulighed for eleverne til at få en praktisk forståelse for, hvordan en butik fungerer, og hvilke muligheder samt udfordringer der eksisterer i detailhandelsbranchen. Det kan også være en kilde til inspiration for eleverne, der måske overvejer en karriere inden for detailhandel eller relaterede områder. 

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-og-job 

SuperBrugsen i Fensmark

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job
Fag:
Arbejdskendskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.