Skibene på Holmen

Den kolde krig II

Forsvarets og Søværnets rolle i perioden fra murens fald og til i dag samt vigtige internationale begivenheder, som har været med til at forme den verden, vi lever i nu.

I løbet af blot et par årtier er Danmark gået fra at være et land, der i 1990 efter mange overvejelser sendte et krigsskib til Golfen for at udøve en humanitær indsats, til på få timer enstemmigt at beslutte at sende bombefly til Libyen. Fra 1998 til 2003 gik Danmark i krig tre gange – først i Kosovo, siden i Afghanistan og Irak. Ligesom Danmark også bidrog militært til krigen i Libyen og senere mod Islamisk Stat i Irak, Mali og Syrien.

Undervisningen har fokus på vigtige internationale begivenheder og den danske indsats i verdens brændpunkter.

Forløbet kan anvendes selvstændigt eller, med fordel, som opfølgning på forløbet "Den kolde krig I" og kan også benyttes af udskolingen, 7.-10. klasse.

Efter rundvisningen og gennemgang af perioden vil der være gennemgang af den forberedende gruppeopgave. Herefter afsluttes forløbet med en Kahoot, som udføres på elevernes mobiltelefoner.

Undervisningsforløbet er anden del af forløbet "Den kolde krig" og dækker samlet perioden fra 2. verdenskrigs afslutning og til i dag.

Undervisningen tilbydes primært om onsdagen, men vi imødekommer så vidt muligt alle ønsker.

Forløbet foregår om bord i undervandsbåden SÆLEN og missiltorpedobåden SEHESTED. Her vil man blive vist rundt og samtidig gennemgå vigtige begivenheder i perioden.

Vi vil b.la. tale om:

  • Krigen mod terror
  • Internationale operationer
  • Rigsfællesskabet
  • Arktis
  • Nedrustning/oprustning
  • En ny kold krig

Inden forløbet skal eleverne hjemme på uddannelsesinstitutionen have lavet gruppeopgaven, som kan hentes herunder. Denne vil blive gennemgået som en del af forløbet, der afsluttes med en Kahoot, som udføres på elevernes mobiltelefoner.

Der skal afsættes 2-3 lektioner til den forberedende opgave, og klassen skal deles op i max. 10 grupper.

Ny dansk fregat affyrer missil
Ny dansk fregat affyrer missil.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1300 kr.
Yderligere priser:
Hvis 2 forløb bookes samtidig, tilbydes begge forløb for 2500,-
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Faglige mål for faget Historie (A)
Eleverne skal kunne:
- Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- Redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
- Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra murens fald til i dag
- Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- Forskellige styreformer og samfundsorganisationer
- Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- Politiske og sociale revolutioner
- Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- Globalisering
- Historiebrug og -formidling

Se alle tilbud fra: