Københavns Befæstning - Ejbybunkeren

Gys og Gru

Uhyggen breder sig, når vi bevæger os ind i den mørke bunker. De spændende rum og de snørklede gange i Ejbybunkeren danner rammen om dette undervisningsforløb, der har den gode fortælling og gyserhistorier i fokus. Forløbet er både for modige og mindre modige børn...
Eleverne får viden om Ejbybunkeren, Vestvolden og gyserhistorier

Forløbet henvender sig til dig, der sammen med din klasse skal arbejde med genrekendskab i dansk. Derudover får eleverne viden om Ejbybunkerens og Vestvoldens historie - altså både om Den Kolde Krig og 1. verdenskrig. Det er ikke et krav at eleverne har haft om dette i forvejen!

Eleverne bliver introduceret til de 2 steder og skal bruge Ejbybunkerens rum aktivt til at finde inspiration til deres gyserhistorier. Der er fokus på fakta og fiktion, samt det at påbegynde arbejdet med en god historie, som man kan betegne som "en rigtig gyser".
Forløbet kobler de autentiske rammer sammen med elevernes fantasi.

Vi skal høre elevernes spændende, sjove og uhyggelige ideer, og eleverne skal bl.a. forklare hvad der betegner en god gyserhistorie.

Forløbet tager afsæt i "The Teaching Learning Cycle", så det vil være en fordel, hvis I har arbejdet med vores før-opgaver inden besøget, men det er ikke et krav.
Du kan læse mere om "The Teaching Learning Cycle", samt dens sammenhæng med forløbet, herunder.
Desuden kan du finde vores før- og efteropgaver, samt "en introduktion til gysergenren og dens stilistiske træk" her.

Specialklasser er selvfølgelig også meget velkomne!

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Book forløbet her

Befaestning
Fortællerummet i Ejbybunkeren
Foto Jeppe Carlsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr. Gratis
Yderligere priser:
600 kr. + entre til bunkeren 250 kr. Forløbet og entre er gratis for klasser fra Rødovre, Frederiksberg og Københavns Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster.
Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster.
Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele.
Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser.
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder.
Eleven kan give respons på teksters genre og struktur.
Eleven har viden om æstetiske og faglige teksters struktur.
Eleven kan udtrykke sig om teksters univers.
Eleven har viden om tomme pladser og tekster tid og rum.
Eleven kan undersøge virkemidler.
Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst.
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper.
Eleven har viden om samtaleregler.
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.
Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål.