Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Hvad er det?

I dette forløb prøver eleverne at være museumsansat for en kort stund. En række genstande, især fra landhusholdningen, er grundlaget for elevernes ”arbejde”.

Efter at eleverne har valgt en genstand og skal de, ud fra fremstilling, udseende, udsmykning, slidmærker og lugt, prøve om de kan finde frem til, hvad det er for en genstand, de har arbejdet med. Spørgsmålene om hvordan genstanden er blevet brugt, til hvad og af hvem skal der forsøges at svare på. Når der er fundet frem til en løsning præsenterer eleverne deres genstande for hinanden og fortæller om hvad de mener det er. Forløbet giver anledning til at drøfte arbejdsfordeling, muligheder og udvikling idet nutiden inddrages.

Hvornår

Hele året.

1.4. - 31.10.: Mandag - torsdag kl. 8.15 - 15, fredag kl. 8.15-12.00.

1.11. - 31.3.: Tirsdag - torsdag kl. 8.15 - 15, fredag kl. 8.15 -12.00.

Hvad er det? (Banketærskel - til tøjvask)
Banketærskel
©

Museum Sønderjylland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Betragtet som materielle kilder kan forløbet inddrages i undervisningen og derigennem give mulighed for at eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv samtidig med at der opnås viden om fortiden.