Marstal Søfartsmuseum

Matematik på museet – blandede opgaver

Dette er et materiale, der med blandede matematikopgaver, fortrinsvis geometri, fører eleverne rundt i Søfartsmuseets samling.

Der er fokus på matematikken, især omkreds, areal og rumfang, men samtidig bliver eleverne præsenteret for dele af museets udstilling med andre typer af matematikopgaver.

På bagsiden af opgavehæftet er trykt en plan over museet, så I lettere kan finde rundt/lave en plan over elevgruppers fordeling. I kælderen er der et skolelokale, I kan benytte.

Der er mange eksempler på cirkler
Et kig gennem koøjet ned på havbunden viser spændende ting og sager.
©

K-Art-House

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8.
Kompetenceområde:
Matematik - Geometri og måling
Fag:
Matematik
Læringsmål:
Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.

Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal.

Eleven kan anslå og bestemme rumfang.

Eleven har viden om metoder til at anslå og bestemme rumfang.

Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler.

Eleven har viden om metoder til at bestemme omkreds og areal af cirkler.

Se alle tilbud fra: