Om arrangementet

Dato
Sted
Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis

Ved udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på 300,-

Copied!

Undervisning udenfor kulturinstitutionens mure

På denne temadag får deltagerne indblik i og inspiration til, hvordan vi som eksterne læringsmiljøer kan tage vores genstandsfelter og metoder med uden for kulturinstitutionens mure i mødet med børn, lærere og pædagoger.
Dato
Sted
Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V
Type
Temadage
Målgruppe
Undervisere i eksterne læringsmiljøer
Pris
Gratis

Ved udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på 300,-

Copied!

Program

09.00-09.30 

Velkomst og rammesætning af dagen

09.30-10.15

Workshops på Københavns Museum

1. I workshoppen Børneblik på Bispebjerg fortæller Sidsel Kirk, undervisnings og udviklingsansvarlig på Københavns Museum, om museets samarbejde med Tagensbo Skole, hvor museet tog ud på skolen og arbejdede sammen med eleverne om at indsamle fortællinger og genstande fra Bispebjerg. Sammen med museet indrettede eleverne et rum i udstillingen, som fortæller skolens og elevernes helt særlige historier. 

2. I workshoppen om projektet Historiens Have undersøger vi sammen med Cecilie Borgund, underviser på Københavns Museum, museets forløb om arkæologi og arkæobotanik til daginstitutioner, hvor museet i samarbejde med pædagoger, arkæologer og en arkæobotaniker har udviklet en have på museet samt et forløb som gennemføres i institutionerne og på museet. Projektet har fokus på, at pædagoger på baggrund af besøg på museet udfolder potentialet i institutionerne.

Du kan læse mere om det nye udstillingsrum på Københavns Museum her.

10.15-11.00

Fortsat workshop, hvor deltagerne bytter

11.00-11.30

Refleksion i plenum med afsæt i de to workshops  

11.30-11.45

Gåtur til Hovedbanegården

11.45-12.30

Øvelse på Hovedbanegården ved Sofie Andreassen, undervisnings og udviklingsansvarlig på KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Sofie guider deltagerne gennem performative øvelser i det offentlige rum. Øvelserne er udviklet til undervisning i KØS's udstillingsprojeket Transit. Her undersøgte eleverne transitsteder og transittilstande med særlig fokus på flygtningeproblemstillinger.

Du kan læse mere om udstillingsprojektet Transit på KØS Museum for kunst i det offentlige rums hjemmeside.

12.30-12.45

Gåtur tilbage til museet – inklusive refleksion 2&2

12.45- 13.15

Frokost - og mulighed for at notere refleksioner i eget arbejdsark

13.15-13.55

Museums Rebeller - en museumsworkshop på skoler v. Kristine Albæk, museumsinspektør på Arbejdermuseet

Kristine introducerer os til Arbejdermuseets ungeinddragelse “Museums Rebeller” og dykker ned i det workshopformat, som hun har udviklet, hvor elever ude på skolerne undersøger begrebet aktivisme og sætter sig selv i spil. Vi skal også selv afprøve øvelser fra workshoppen og arbejde med “oprørske objekter” og genstandstænkning, som den kommer til udtryk med eleverne i undervisningen.

Du kan læse mere om udviklingsprojektet Museumsrebeller på Arbejdermuseets hjemmeside.

13.55-14.00

Afslutning og tak for i dag

Kontakt

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil

Skoletjenesten afholder cirka fire temadage om året, hvor vi sætter fokus på et aktuelt pædagogisk eller fagligt emne. Målgruppen er medarbejdere, samarbejdspartnere og andre, der arbejder med at udvikle og tilbyde undervisning uden for skolens rammer. Formen varierer mellem foredrag, fælles diskussioner og gruppearbejde, og vi tilstræber at kombinere teoretiske indlæg med praksiserfaringer.

Måske er du også interesseret i