Zoologisk Have 2022

Årsberetning Skoletjenesten Zoologisk Have 2022
Børn i ZOO
Årsberetning Skoletjenesten ZOO København 2022

Store linjer i skoletjenestearbejdet

I 2022 har Skoletjenesten ZOO, trods en start med nedlukning og hjemsendelser grundet COVID-19, arbejdet grundlæggende med at få implementeret vores mission i alle vores undervisningsforløb. Dette arbejde er lykkes i samarbejde mellem faste undervisere og studenterundervisere og er et resultat af et årelangt ønske om at tydeliggøre, hvordan vi alle sammen har et ansvar for at passe på verdens dyr. Så uanset hvilken aldersgruppe, der besøger os i Skoletjenesten ZOO, skal alle have en konkret handling med hjem, som kan gøre en forskel for naturen.

På trods af mange aflyste undervisningsforløb pga. COVID-19 har vi alligevel haft rekord mange skoleklasser i ZOO i 2022.

Organisatorisk set er vi blevet flere i afdelingen, da vi har fået en fuldtidsansat zooguide, Mikkel Gejr, som varetager både specialforløb og den normale undervisning. Ditte Sofie Andersen fik et års orlov og i hendes stilling tiltrådte Nanna Nørgaard Mathiesen .

Tværfaglige forløb med fokus på naturbevarelse

I 2022 har vi ud over den normale undervisning haft mulighed for at tilbyde grundskolen og ungdomsuddannelserne fondsbetalte dagsforløb med fokus på naturbevarelse. Til grundskolen har vi tilbudt forløbet Hjælp chimpansen, hvor elever fra 0. - 9.kl har dykket ned i forskellige videnskabelige metoder med det formål at få en indsigt i, hvordan zoologiske haver på tværs af kloden samarbejder om at redde truede dyr og helt grundlæggende arbejder med naturbevarelse. Ungdomsuddannelser er blevet tilbudt forløbet Dyr, mennesker og ansvarligt forbrug, hvor eleverne har udført forsøg med dyrs respiration og dissektion for  efterfølgende at  koble resultaterne med deres eget forbrug. Derudover har alle 8. klasser i Frederiksberg kommune været igennem vores forløb Faskiner og Pingviner, som er et samarbejde med Frederiksberg Forsyning, hvor vi fokuserer på, hvordan vi lokalt kan arbejde med klimatilpasningsløsninger, samtidig med at vi dykker ned i de udfordringer, dyrene står overfor med de stigende klimaforandringer. Fælles for undervisningsforløbene er, at de har fokus på et virkeligt problem, som har grundlag i biologiens verden, men for at skabe en kobling til elevernes egen livsverden og handlemuligheder herudfra, kobler vi  biologiens verden med matematik, dansk, engelsk, kemi, fysik, geografi og billedkunst. Herved skaber vi en forbindelse  til elevernes hverdag, og de er selv med til at finde løsningsforslag på de udfordringer, vi står overfor i forhold til at passe på vores natur.

De yngste som en vigtig målgruppe

I 2022 er vi kommet godt i gang med at afholde forløb for de mindste børn. Vi har udviklet et forløb, som er henvendt til vuggestuer og dagplejere, så vi nu har fornøjelsen af at kunne byde alle aldersgrupper  indenfor i Skoletjenesten ZOO. Det har været et ønske for os længe, da en forståelse for dyr og natur skal skabes så tidligt som muligt hos børnene. At give pædagoger og børn fælles, positive oplevelser med dyr giver et godt fundament for efterfølgende at være nysgerrige på naturen sammen. I forløbet for de yngste børn er vigtigheden af at give pædagogerne en meget defineret rolle blevet meget tydelig.  For mens pædagogerne står for at skabe genkendelighed for deres børn, og så vidt muligt lægge egne negative erfaringer med dyr i baggrunden, kan underviseren skabe trygge omgivelser for børnene og lade det taktile træde i forgrunden frem for talen.

Kontakt:

Gry Lottrup Jyde_undervisningstilbud_skoletjenesten

Gry Lottrup Jyde

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 43
Se profil
Julie Suhr_undervisningstilbud_skoletjenesten

Julia Suhr

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 41
Se profil