Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Aktiviteter og forløb på tværs af fag og læreplanstemaer

Af
Skoletjenesten
Museer og andre kulturinstitutioner er oplagte steder, når børn og unge skal arbejde på tværs af fag, fordi de her kan arbejde med virkelighedsnære temaer og problemstillinger på andre måder end i skolen. Læs her tre eksempler på aktuelle tilbud til både grundskole og dagtilbud inden for kunst, natur og historie.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Naturmalerier og fuglelyde

Ligesom Nymindegab-malerne gjorde det i sin tid, starter børnehavebørnene i tilbuddet Eventyrets land med at ”ankomme” i en lille hestevogn til Nymindegab Museum. I museets udstilling kigger de på store og små malerier, og undervejs lytter de til fuglelyde og bevæger sig som fugle. Børnene får mulighed for at sætte ord på de forskellige lokale naturmotiver og malernes forskellige male- og penselteknikker.

Tilbuddet arbejder med de tre læreplanstemaer Krop, sanser og bevægelse, Kultur, æstetik og fællesskab og Sprog og kommunikation og lægger op til, at børnene laver og udstiller deres egne fuglemalerier hjemme i institutionen.

Tværfaglige byvandringer i Fredericia

I 1672 fik borgere i den nye fæstningsby Fredericia religionsfrihed, og på en tematiseret byvandring hos Museerne i Fredericia skal mellemtrins-elever opleve og arbejde med Fredericias forskellige gravpladser. De skal bl.a. lede efter symboler på gravpladserne og bruge gravstenen som kilder, skrive tekster og producere billeder med udgangspunkt i byvandringen.

Undervisningstilbuddet bringer fagene kristendomskundskab, dansk, historie og billedkunst i spil, og Museerne i Fredericia tilbyder også en lignende byvandring med fokus på de reformerte i Fredericias historie.

Kemi i Kærgård

Hvad betyder alvorlig forurening for et område både biologisk og samfundsmæssigt? I undervisningstilbuddet Kemi i Kærgård besøger udskolings- eller gymnasieelever Kærgård Klitplantage ved Vesterhavet, og de arbejder efterfølgende både med områdets historie, kemiske og biologiske processer i forbindelse med forureningsoprensning og forskellige former for videnformidling.

Undervisningstilbuddet dækker fagene kemi, biologi, historie, samfundsfag og dansk og er udviklet i et samarbejde mellem Varde Gymnasium og Vardemuseerne som en del af det tværfaglige VOYAGER-projekt. I projektet deltager både grundskoler, gymnasiale uddannelser, museer, konserveringscentre og erhvervsliv i Region Syddanmark.

Måske er du også interesseret i