Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Tre grunde til at indgå partnerskaber med skoler

Af
Skoletjenesten
Samarbejde og partnerskaber er centralt i udviklingen af skoletjenester på kulturinstitutioner. Her kan du læse om, hvorfor tre forskellige kulturinstitutioner vælger at have partnerskaber med skoler.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!
Underviser og elever på Københavns Museum

Sparring og brugerinddragelse gennem partnerskaber på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

På Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum betyder et fast partnerskab med den lokale folkeskole, Auning Skole, at museet har direkte adgang til faglige sparringspartnere og mulighed for kontakt med deres brugere. Helt konkret giver samarbejdet museet en lang række muligheder i forbindelse med afprøvning af nyudviklede forløb og tiltag, fx undervisningsforløb målrettet børn i specialtilbud, og lettilgængelig udveksling af kompetencer og gensidige behov museum og lærere imellem.

På den måde er partnerskabssamarbejdet med skolen med til at forsimple en lang række processer i vores skoletjenestearbejde, og det giver vores underviserne nye muligheder og ressourcer i deres arbejde med at skabe spændende, lærerige og relevante tiltag for elever og lærere
Anders Sinding
Museumsinspektør for børn, unge og uddannelse, Gl. Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Partnerskaber giver indsigt i nye målgrupper på Arbejdermuseet

Arbejdermuseet har flere partnerskaber med forskellige erhvervsuddannelser. Ungdomsuddannelserne, herunder især erhvervsuddannelser, er en ny målgruppe for mange kulturinstitutioner, og gennem partnerskabssamarbejdet får Arbejdermuseet både styrket deres kendskab til den særlige elevgruppe, men de bliver også udfordret på antagelser og rutiner, der har betydning for både undervisning og udstillinger. Gennem samarbejde med bl.a. NEXT, TEC og SOSU H har Arbejdermuseet konkret fået sparring i forbindelse med at udvikle nye forløb og tilpasse og kvalificere eksisterende forløb til målgruppen.

Gennem vores partnerskaber med erhvervsuddannelser får vi bl.a. mulighed for at kvalificere og didaktisere vores undervisningstilbud til dem som målgruppe. Det er vores ambition, at vores udstillinger og undervisning altid udvikles med inddragelse af vores målgrupper
Ane Riis Svendsen
Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet

Københavns Museum udvikler tværfaglig undervisning gennem partnerskaber 

Københavns Museum har aktuelt et partnerskab med to folkeskoler som en del af et udviklingsprojekt, der skal udvikle fællesfaglig undervisning i naturfag. I samarbejde med naturfagslærerne udvikler museet fællesfaglig naturfagsundervisning, der både foregår på museet og i skolen. Det arkæologiske fagfelt bruges som afsæt for naturfaglige undersøgelser, på samme vis som arkæologerne på museet anvender de naturfaglige metoder. I projektet udvikler museet bud på en model for partnerskaber som samarbejdsform i projekter, der lægger vægt på fælles udviklingsarbejde mellem skole og museum.

Med projektet ønsker vi at bidrage til øget refleksion over, hvordan vi opfatter begrebet partnerskab på skoler, i eksterne læringsmiljøer og blandt andre aktører i den åbne skole
Sidsel Kirk
Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Københavns Museum

Kontakt

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil
Portræt af Sidsel Kirk, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Sidsel Kirk

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 35 03 66
Se profil

Måske er du også interesseret i