Om nyheden

Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Fire former for partnerskaber

Af
Dorte Villadsen
Åben skole har betydet, at skolernes samarbejde med eksterne læringsmiljøer er vokset i omfang og antal. Og det har betydet, at flere og flere skoler indgår formelle partnerskaber med eksterne læringsmiljøer. Partnerskaber mellem skoler og eksterne læringsmiljøer dækker over meget forskellige typer af aktiviteter.
Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Her får du et overblik over fire typer af partnerskaber, som du kan bruge til inspiration i dit og skolens arbejde med partnerskaber i åben skole.

1. Abonnementsordning

Som skole kan du indgå en aftale med  det eksterne læringsmiljø og evt. din kommune om en fast brug af det eksterne læringsmiljø i en bestemt periode. Det kan f.eks. være køb af et klippekort, hvor skolen kan bruge det eksterne læringsmiljø et aftalt antal gange, eller aftale om at bestemte årgange på skolen benytter udvalgte undervisningstilbud. 

Denne form for partnerskaber kan gøre det lettere for lærerne at komme afsted, da ordningen er systematiseret. I de tilfælde hvor der udvælges bestemte tilbud i det eksterne læringsmiljø som skolen benytter, kan det medvirke til at profilere skolen indadtil og i omverdenen.

Specialudviklede tilbud giver et særligt rum for udvikling af undervisning, hvor både lærere, elever og det eksterne læringsmiljø bidrager ligeværdigt og samskabende med deres respektive fagligheder, viden og perspektiver.

2. Specialudviklede undervisningstilbud

I disse partnerskaber udvikler skolen og det eksterne læringsmiljø sammen et undervisningstilbud, der kobler skolens ønsker med det eksterne læringsmiljøs ressourcer. Det kan f.eks. være udvikling af turboforløb, hvor ressourcer i de eksterne læringsmiljøer sættes i spil i et intensivt forløb for en udvalgt gruppe af elever i et bestemt fag, eller det kan være udvikling af et valgfag.

Disse partnerskaber giver et særligt rum for udvikling af undervisning, hvor både lærere, elever og det eksterne læringsmiljø bidrager ligeværdigt og samskabende med deres respektive fagligheder, viden og perspektiver. Mange tilbud der udvikles i disse partnerskaber, indgår efterfølgende som en fast del af tilbud i det eksterne læringsmiljø, da de ofte bidrager med nye og vigtige erfaringer.

3. Udvikling i det eksterne læringsmiljø

Nogle typer af partnerskaber bidrager særligt til udviklingsarbejde i det eksterne læringsmiljø. Det kan være udvikling af læremidler, udstillinger eller undervisningstilbud. Her er elever og lærere medudviklere, og det er med til at sikre relevans og brugerperspektiv i de aktiviteter og tilbud, som det eksterne læringsmiljø udvikler. Dermed kommer det mange til gavn.

Disse partnerskaber kan bidrage til, at lærerens faglighed og elevernes perspektiver bliver sat i spil i nye sammenhænge, hvor de indgår som eksperter. Det giver samtidig lærere og elever særlige muligheder for at komme bagom facaderne i de eksterne læringsmiljøer, hvor deres bidrag skal bruges til noget konkret.

Skolerne kan trække på de eksterne læringsmiljøer som en ressource i de af skolens opgaver, der rækker ud over undervisningen i fagene.

4. Udvikling på skolen

Endelig er der partnerskaber, der bidrager til udvikling på skolen eller understøtter kommunale indsatser. Det kan f.eks. være når det eksterne læringsmiljø stiller sig til rådighed som praktiksted eller åbner døren som en arbejdsplads i forhold til elevernes uddannelsesvalg. Det kan også være som en ressource i forhold til kommunale indsatser på et fagområde eller som brobygger ved overgange mellem dagtilbud og skole eller skole og ungdomsuddannelse.

Denne form for partnerskaber er mindre udbredt end de øvrige, men rummer et stort potentiale, fordi skolerne her kan trække på de eksterne læringsmiljøer som en ressource i de af skolens opgaver, der rækker ud over undervisningen i fagene.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i