Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Forpligtende partnerskaber i Rødovre Kommunes Åben Skole-pakke

Af
Jakob Haahr-Pedersen
Rødovre Kommunes faste Åben Skole-pakke har fokus på læringstilbud af høj kvalitet. Ordningen gør det muligt at indgå forpligtende og længevarende partnerskaber med forskellige åben skole-udbydere.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Hvordan sikrer man som kommune, at alle elever får gode lærerige oplevelser i teatre, på museer og i andre eksterne læringsmiljøer? I Rødovre Kommune blev løsningen at udvikle og udbyde en fast Åben Skole-pakke for alle kommunens skoler, hvor indholdet varierer fra år til år.

Åben Skole-pakken, der indeholder udvalgte læringstilbud og udsendes en gang om året, har to overordnede formål, fortæller udviklingskonsulent Kirsten Hegner: ”Med Åben Skole-pakken vil vi gerne sikre, at alle elever kommer afsted, og så vil vi sikre en høj kvalitet i de enkelte læringsstilbud.”

Arbejdet med at sikre kvalitet i de udvalgte læringsstilbud foregår med udgangspunkt i en særlig arbejdsgruppe med lærerrepræsentanter fra alle kommunens skoler, der evaluerer og udvælger forløb og står for at udvælge klasser til testforløb på nye undervisningstilbud. Ifølge Kirsten Hegner er arbejdsgruppen et vigtig led isamarbejdet mellem skoler, forvaltning og kulturinstitutioner, og den sikrer, at lærererfaringer fra de enkelte skoler bliver bragt aktivt i spil i forhold til kommunens Åben Skole-satsning.

Forpligtende partnerskaber skaber kvalitet og gensidighed

Foruden samarbejdet med skolerne gør Åben Skole-pakken i Rødovre det muligt at indgå forpligtende partnerskaber med kulturinstitutionerne, forklarer Kirsten Hegner: ”Åben Skole-pakken giver os mulighed for at indgå nogle faste og tilbagevendende aftaler, der sikrer både kvalitet og gensidighed for begge parter. Gennem afprøvning og evaluering kan vi give input til kulturinstitutionernes arbejde med at udvikle og tilpasse læringsstilbud, og omvendt leverer de eksempelvis data til os på fx fremmøde, som vi kan anvende i vores samlede Åben Skole-arbejde.”

Sideløbende med Åben Skole-pakken til alle klassetrin indgår Rødovre Kommune partnerskaber med lokale virksomheder og organisationer. I disse uger arbejder kommunens 8. klasser fx med FN´s tredje verdensmål om sundhed og trivsel og undersøger løsninger på fem virkelige problemstillinger på baggrund af cases fra forskellige lokale aktører (se mere her: www.tekxrk.dk/innovative-projektopgave/).

Rødovre Kommunes fælles Åben Skole-pakke indeholder relativt få udvalgte forløb i eksterne læringsmiljøer til hvert klassetrin, så klasserne har mulighed for også at finde og booke Åben Skole-forløb på egen hånd i løbet af året. Læs mere om ordningen her:  www.rk.dk/oplevroedovre/kulturoplevelser-for-boern-og-unge/kultur-for-boern-og-unge/

Dig-mig-en verden i Rødovre - Den innovative projektopgave

Måske er du også interesseret i