Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

4 spørgsmål: Marlene Kramm - undervisnings- og udviklingsansvarlig

Af
Jakob Haahr-Pedersen
I dette mininterview kan du møde Marlene Kramm fra Museum Vestsjælland og høre om partnerskabsprojektet Mig og min by. I projektet har Museum Vestsjælland og Vardemuseerne samarbejdet med to børnehaver fra henholdsvis Kalundborg og Varde om at udvikle et formidlingskoncept, hvor børnenes perspektiver på deres by er omsat til en billedbog og en interaktiv børneudstilling.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

I projektet `Mig og min by´ samarbejder I med Vardemuseerne. Kan du beskrive det partnerskab nærmere?

Ideen til projektet kommer fra Museum Vestsjælland, og dengang vi satte projektet i søen, havde vi ikke så mange erfaringer med partnerskaber specifikt med børnehaver. Så når vi gerne ville have Vardemuseerne med, skyldtes det især deres erfaringer med kulturbørnehaver i kommunen. Rent praktisk har vi i projektet arbejdet med to parallelle udviklingsforløb sammen med en børnehave i henholdsvis Kalundborg og Varde. I partnerskabet har vi som museer delt viden og inspiration undervejs i forhold til at planlægge og gennemføre de to forløb, og vi har bevidst gjort det muligt at inddrage børnehavebørnene på forskellige måder de to steder. På den baggrund har vi opsamlet og delt erfaringer på tværs af de to byer og forsøgt at omsætte dem i projektets endelige udstilling. Partnerskabet har dermed givet os et ret godt billede af, hvad børn er optaget af og lægger mærke til i deres by på tværs af to institutioner og kommuner.

I projektet er to børnehaver med til at udvikle udstillingen Mig og min by for børnehavebørn i hele landet. Hvordan har I grebet samarbejdet med de to deltagende dagtilbud an?

Der har deltaget ca. 48 børn i alt i projektet, og vi har rekrutteret dem lidt forskelligt på de to museer. I Varde havde de i forvejen et partnerskab med den deltagende børnehave, og på Museum Vestsjælland valgte vi Raklev Børnehave, fordi de var aktive brugere af museet. Helt praktisk kontaktede vi børnehaven og havde et møde med en pædagog og den pædagogiske leder, hvor vi i grove træk planlagde de tre møder med børnene i udviklingsforløbet. I sådan et samarbejde opstår der hele tiden nye behov og ideer fra begge sider, og der har det været afgørende med en løbende dialog og sparring undervejs.

Giver de mindste børn som målgruppe nogle særlige muligheder eller udfordringer for et samarbejde mellem to kulturinstitutioner?

En kæmpe fordel ved at samarbejde med børnehaver er, at de modsat skoleklasser har tid til at være fleksible. Vi oplever også at børnehaverne selv byder aktivt ind i partnerskabet og fx sørger for, at alle børn i institutionen får mulighed for at deltage i en fotosafari som ellers kun var for en del af børnene som led i udviklingsforløbet. Dagtilbud er stadig en ny satsning for mange kulturinstitutioner, så derfor har det været en vigtig proces at tilegne os ny fælles viden om målgruppen på tværs af de to museer. Til sidst har samarbejdet også givet os et indblik i forskellige kommunale tilgange til arbejdet med dagtilbud og eksterne læringsmiljøer.

Kan du give nogle gode råd til museer, der ønsker at indgå i partnerskabsprojekter med andre museer eller kulturinstitutioner?

Forventningsafstemning omkring tid, roller og opgaver er meget vigtigt. Det er også vigtigt at være åben over for forskellige tilgange til udviklingsforløbet og at det kan være en styrke, at vi gør tingene forskelligt. De forskelle kan netop sikre os fælles erfaring i bredden. I Kalundborg var børnene optaget af butikker i byen, I Varde havde børnene blik for spisesteder, og på tværs af de to byer har børnene været optaget af regnbuefarver, skatte i jorden og byen som det sted, de bor med deres familier. Gennem løbende dialog har vi forsøgt af omsætte de forskellige børneinput til output i udstillingen.

Projektet `Mig og min by` er støttet af Nordea-fonden.

Udstillingen af samme navn produceres i to ens sæt, der skal cirkulere sideløbende i Øst- og Vestdanmark på foreløbig ti lokalmuseer.

Byen med skygger

Kontakt

Marlene Kramm Skoletjenesten

Marlene Reinholdt Kramm

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland
Tlf
41 37 92 53
Se profil

Måske er du også interesseret i