Om nyheden

Type
Presse
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Skoletjenesten og Kolding Kommune indgår partnerskab

Af
Skoletjenesten & Kolding Kommune/Skoletjenesten Kolding
Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer og Kolding Kommune indgår partnerskab i de kommende tre år. Gennem etablering af en regional koordinatorfunktion i Skoletjenesten Kolding skal samarbejdet styrke kvaliteten af undervisning i eksterne læringsmiljøer i Kolding Kommune og resten af Trekantområdet.
Type
Presse
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Fra 1. marts 2021 har Skoletjenesten og Kolding Kommune/Skoletjenesten Kolding indledt et treårigt samarbejde om videreudvikling af undervisning i eksterne læringsmiljøer i Kolding og omkringliggende kommuner.

Samarbejdet udmønter sig konkret gennem en regional koordinatorfunktion hos en fast medarbejder i Kolding Stadsarkiv. I tæt samarbejde med Skoletjenesten skal den regionale koordinator bl.a. tilbyde sparring til eksterne læringsmiljøer og understøtte netværksdannelse på tværs af regionen.

Kolding Kommune/Skoletjenesten Kolding har allerede omfattende erfaring med samskabende processer på tværs af fag og kulturinstitutioner og forskellige typer af partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner. I partnerskabet får vi sammen mulighed for at opsamle og dele disse erfaringer og gøre dem til anvendelig viden for alle, som arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Det treårige samarbejde løber indtil videre frem til 31.12.23 og markerer en fælles ambition om at skabe mere og bedre undervisning i eksterne læringsmiljøer for børn og unge såvel lokalt som nationalt.

Det er Skoletjenestens mangeårige erfaring, at regionale og nationale netværk udgør et stærkt fundament for at styrke kvaliteten af undervisning i eksterne læringsmiljøer. Det længerevarende samarbejde med Kolding Kommune giver særlige forudsætninger for at igangsætte aktiviteter, der kan udvikles og forankres over tid.
Dorte Villadsen
Pædagogisk udviklingschef i Skoletjenesten
Gennem samarbejdet med Skoletjenesten får vi mulighed for at dele vigtig viden mellem en stor kommune og en national skoletjeneste. I Kolding Kommune er vi aktuelt optaget af at skabe et fælles sprog om undervisning i eksterne læringsmiljøer af høj kvalitet. Her kan Skoletjenestens mangeårige erfaring og store netværk være med til at understøtte dette arbejde.
Lene Wul
Stadsarkivar på Kolding Stadsarkiv
Med Kolding Kommune får vi en samarbejdspartner, der kommer ind med et stort engagement som hviler på et stærkt pædagogisk fundament og værdifulde erfaringer med skoletjenesteaktiviteter. Partnerskabet har alle muligheder for at skabe yderligere værdi og bliver et vigtigt led i Skoletjenestens nationale indsats for at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse.
Claus Poulsen
Leder af Skoletjenesten
Det er et utrolig spændende samarbejde og det glæder mig at se, hvordan Skoletjenesten Kolding kan spille en styrket rolle inden for åben skole i vores område - både i Kolding Kommune og på tværs af Trekantområdet.
Jesper Elkjær
Kulturudvalgsformand i Kolding Kommune
Det er vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for en varieret skoledag, hvor børn også kan drage fordel af de muligheder, der ligger i åben skole. Det kan samarbejdsaftalen med den nationale skoletjeneste bidrage til.
Kristina Jørgensen
Børne- og Uddannelsesudvalgsformand i Kolding Kommune

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer, der udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Skoletjenesten er finansieret af Børne -og Undervisningsministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt gennem indtægtsdækket virksomhed. Foruden Kolding Kommune har Skoletjenesten aktuelt partnerskaber med Bornholms Kommune, Fredericia Kommune og Hjørring Kommune.

Samarbejdet med Kolding Kommune koordineres af national koordinator i Skoletjenesten, Marie Broen.

Læs mere om Skoletjenestens partnerskaber her.

Skoletjenesten Kolding blev oprettet 1. januar 2021 og i den forbindelse forankret på Kolding Stadsarkiv. Skoletjenesten Kolding leverer kulturhistoriske læringsforløb til Kolding Stadsarkiv, Museum Kolding og Kongernes Samling - Koldinghus på baggrund af mange års erfaringer fra både museum, arkiv og skoletjenesteaktiviteter. Skoletjenesten Kolding er bl.a. facilitator for et nyoprettet fagnetværk for historielærere i kommunen.

Den regionale koordinator i Kolding Kommune bliver Kamma Poulsen-Hansen, der udover sin koordinatorfunktion er kulturarvsmedarbejder på Kolding Stadsarkiv.

Læs mere om Skoletjenesten Kolding her.

 

Skoletjenesten Kolding

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i