Om nyheden

Type
Presse
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Science camps skal styrke udsatte børn efter corona

Af
Københavns Kommune, Skoletjenesten, Ungdomsøen og Naturcenter Amager Strand
På Ungdomsøen i Øresund skal elever fra tre københavnske skoler i efteråret og vinteren 2020 være ingeniører, der arbejder sammen om at bygge Drømmenes Havn. Klasserne deltager i hver sin særlige science camp iværksat af Københavns Kommune, Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer, Naturcenter Amager Strand og Ungdomsøen. Projektet skal styrke sammenholdet og fagligheden for udsatte børn efter flere måneders coronanedlukning i foråret.
Type
Presse
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!
Ungdomsøen, Emil Lyders

For mange børn har det ikke været sjovt at gå i skole under coronakrisen. Undersøgelser fra bl.a. Danmarks Lærerforening, Red Barnet og Mødrehjælpen viser, at nødundervisning, travle bekymrede forældre og en ensformig hverdag uden kammerater sætter sine spor fagligt og socialt. Både hos ressourcestærke børn men i særdeleshed hos de børn, der i forvejen er særligt udsatte og sårbare.

Københavns Kommune, Skoletjenesten, Naturcenter Amager Strand og Ungdomsøen er gået sammen om et projekt, der gennem en række science camps på Ungdomsøen skal løfte udsatte elever både fagligt og socialt efter de mange måneders nedlukning af skolerne i foråret.

Det er elever fra Blågård Skole, Peder Lykke Skolen og Utterslev Skole, der er udvalgt til at deltage i de tre science camps. En hel uge sejler eleverne hver dag ud til Ungdomsøen, hvor de møder unge fra Ungdomsøen og tre naturfaglige undervisere fra Naturcenter Amager Strand. Eleverne skal arbejde med anvendt matematik, science og engineering, når de sammen løser en ingeniørfaglig opgave for Ungdomsøen: at bygge en havn, der muliggør alle de aktiviteter og drømme, der i fremtiden skal udspringe fra Ungdomsøens havneområde. Eleverne skal sammen idéudvikle, lave målinger, tegne skitser, bygge modeller og foretage løbende justeringer, før de fremlægger deres endelige bud sidst på ugen.

Vi har skabt en faglig `lejrskole´, hvor vi i smuk natur og med masser af faglige ressourcer giver børnene gode og lærerige oplevelser både med hinanden, deres lærere og arbejdet med engineering og science. Ved at tage hele klassen ud af de kendte omgivelser opløser vi de vante roller og samler børnene om et fælles projekt - i dette tilfælde at bygge deres helt egen version af Drømmenes Havn til Ungdomsøen.
Thomas Ziegler Larsen
daglig leder for Naturcenter Amager Strand
Ved at indgå i faglige partnerskaber som dette sikrer vi, at Ungdomsøens potentiale som platform for ungeaktiviteter, der støtter unges trivsel og udvikling, realiseres. Her får udsatte unge den unikke mulighed for igen at indgå i fællesskaber i trygge og coronavenlige rammer, der skabes både fysisk og socialt af andre unge frivillige på Ungdomsøen.
Dea Forchhammer
direktør for Ungdomsøen
Projektet om Drømmenes Havn viser, hvordan en kommune, Skoletjenesten, et eksternt læringsmiljø og en civilsamfundsaktør kan samarbejde om at udvikle en unik stedbaseret science camp med udgangspunkt i de eksterne læringsmiljøers pædagogiske rammer og muligheder. Som videncenter har vi erfaring med, at denne type aktivitet kan bidrage til elevernes læring, trivsel og sammenhold.
Claus Poulsen
leder af Skoletjenesten

Kontakt

  • Daglig leder for Naturcenter Amager Strand: Thomas Ziegler, 30 59 55 76
  • Kommunikationsansvarlig for Ungdomsøen Nathalie Neuffer, 50 14 85 47 

Om projektet

Projektet er finansieret med midler fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsaktører om indsatser, der medvirker til at lukke faglige huller hos udsatte elever og bringer dem godt tilbage efter corona. Puljen er etableret som led i Folketingets aftale om at hjælpe sårbare børn og unge i forbindelse med coronakrisen.

Københavns Kommune logo   Ungdomsøen logo   Skoletjenestens logo    Naturcenter Amager Strand logo

Kontakt

Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Leder af Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil

Måske er du også interesseret i