Om

FILM-X foto af Jørgen True
Type
Kortlægning
Udgivet
Tema
Planlæg undervisningen
Copied!

Kortlægning: Skolers transport af elever (2016)

National kortlægning af skolernes transport af elever til og fra kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer.
FILM-X foto af Jørgen True
Tema
Planlæg undervisningen
Type
Kortlægning
Udgivet
Copied!
Hent kortlægningen her

 

Med denne landsdækkende kortlægning ”Skolers transport af elever til kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer” samler Nationalt netværk af skoletjenester erfaringer fra skolerne med netop transporten og belyser forskellige transportløsninger.

Transport af elever kan være en begrænsende faktor i forhold til skolernes muligheder for at benytte sig af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer. Fra formelle samarbej-der og daglig dialog er det Nationalt netværk af skoletjenesters erfaring, at transportudfordringen ofte italesættes som en afgørende begrænsende faktor af aktører fra såvel kulturinstitutioner, kommuner og skoleverdenen, og at opmærksomhed på udfordringen er at finde hos både lærere og undervisere fra kul-turinstitutioner samt på lederniveau og politisk niveau. Transport af elever kommer således til at fremstå som en udfordring i forhold til realiseringen af Den åbne skole. Denne kortlægning er en erfaringsopsam-ling af disse transportudfordringer.

Hovedkonklusionerne er, at prisen og adgangen til transport er væsentlige, men også logistik, tidsforbrug og muligheder for læring er afgørende for valg af transportform og for, hvor meget eleverne kommer ud.

Kortlægningen er den anden i rækken af kortlægningsrapporter fra Nationalt netværk af skoletjenester, der alle har til formål at afdække og formidle praksiseksempler og nationale erfaringer med relevans for samarbejdet mellem skoleverdenen og kulturinstitutioner samt andre eksterne lærings-miljøer. Med kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer menes museer, arkiver, forsyninger, historiske værksteder, virksomheder, foreninger og lignende.

Kontakt

Find mere viden om samme tema