Om arrangementet

Dato
Sted
Digitalt via Microsoft Teams
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som er interesserede i lærersamarbejdet
Pris
Gratis
Copied!

Lærerens rolle i de eksterne læringsrum

Hvordan kan vi styrke undervisningen i eksterne læringsrum gennem inddragelse af læreren?
Dato
Sted
Digitalt via Microsoft Teams
Type
Studiegrupper
Målgruppe
Formidlere/undervisere fra eksterne læringsmiljøer, som er interesserede i lærersamarbejdet
Pris
Gratis
Copied!

Vi inviterer til en formiddag, hvor vi diskuterer og deler måder at fordele rollerne mellem underviser i et eksternt læringsmiljø og den besøgende lærer/pædagog. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra praksis drøfter vi, hvordan man med større udbytte kan inddrage læreren på forskellig vis i læringsrummet.

 

Udbytte

  • Indblik i lærernes/pædagogernes roller i eksterne læringsmiljøer
  • Konkrete bud på hvordan man kan inddrage lærere undervejs
  • Konkrete ideer til at skabe større interaktion mellem lærer og formidler
  • Møde andre formidlere med samme interesse for at udfordre rollefordelingen

 

Facilitering og arbejdsform

Vi lægger ud med en praksisfortælling fra Mette Stauersbøl Mogensen fra Odense Bys Museer, og hvordan det har givet hende nyt syn på, hvad det fordrer af underviseren at inddrage læreren. Vi inviterer også til, at deltagerne præsenterer eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede rollefordelinger.
Disse praksisfortællinger vil vi bruge i drøftelser, hvor vi udfordrer hinandens oplevelser af definitioner af rollerne i det eksterne læringsrum med henblik på at skabe en ramme for en større grad af udnyttelse af gensidige ressourcer og kompetencer.

 

Program

Kl. 09.30 - 09.45
Velkomst og rammesætning

Kl. 09.45 - 10.30
Indlæg Mette Stauersbøl Mogensen – en konkret hændelse

Kl. 10.30 - 11.00
Indlæg fra øvrige deltagere om erfaringer med at bringe læreren/pædagogen i spil

Kl. 11.00 - 11.20
Opstilling af spørgsmål, udfordringer og muligheder evt. i mindre teams grupper

Kl. 11.20 - 11.40
Ind/opsamling af ”metoder” til den gode rollefordeling/det gode samarbejde fra gruppesamtalerne i fælles plenum

Kl. 11.40 - 11.50
Pause

Kl. 11.50 - 12.20
Hvad skal/kan jeg gøre? Plenum eller gruppevis drøftelse og sparring på baggrund af erfaringsudveksling af metoder. Hvad kan lærerens rolle være og i hvilke sammenhænge?

Kl. 12.20 - 12.30
Opsamling og check ud

Elever modtager undervisning på Møntergården

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i