Museum Vestsjælland 2023

Årsberetning Skoletjenesten Museum Vestsjælland 2023
Graf der viser antal underviste børn og unge på Museum Vestsjælland 2023

Store linjer i skoletjenestearbejdet 

Arbejdet med at fastholde og udvikle partnerskaber med grundskolen og de videregående uddannelser har fortsat været af stor betydning i dette år. Der har desuden været fokus på at indgå et tættere samarbejde med de seks kommuner, som museet ligger indenfor. Kommunernes arbejde med åben skole og åben dagtilbud er intensiveret, og skoletjenesten på Museum Vestsjælland arbejder målrettet på, at børn og unge i denne udvikling også kommer til at opleve værdien af deres lokalmuseer. Initiativerne spænder vidt fra fælles regionale projekter til individuelle udviklingsprojekter i kommunerne.

Der har fortsat været fokus på kvalitetssikring og drift af Kulturbussen. Ligeledes er der også et stort arbejde forbundet med administration og koordinering. Skoletjenesten har også bidraget til udstillingsudviklingen, i forhold til at sikre anvendeligheden af udstillingerne i relation til Skoletjenestens målgrupper. I forbindelse med udvikling af et nyt undervisningsforløb om køn og velfærdsstaten blev der igennem afprøvning af forløbene identificeret et behov for etablering af et ekstra udstillingsrum. Det lykkedes at finde kvadratmeter og ressourcer til at få etableret det, hvilket gav nye muligheder for at understøtte undervisningen igennem et scenograferet aktivitetsområde.

Museet og skoletjenesten har været nomineret til en international pris for børn på museer i 2023. Nomineringen kom i stand efter en ansøgningsproces og gav efterfølgende anledning til besøg af internationale kolleger. Afslutningsvis blev nomineringen markeret på konferencen ”Hands on!” i Schweiz.

Udstillingsudvikling med elevinddragelse

Som led i udviklingen af en ny udstilling om besættelsestiden på Slagelse Museum, har UUA´eren sammen med en museumsinspektør fra projektgruppen arbejdet med elevinddragelse for at sikre relevans og anvendelighed af den færdige udstilling. Tre lokale klasser, henholdsvis 7., 8. og 9. klasse, har besøgt udstillingsrummet og har vha. en mock-up i 1:1 kunnet forholde sig til de udstillingsideer, de har fået præsenteret. Igennem forskellige aktiviteter har vi forsøgt at afdække elevernes forhåndsviden, lokalisere deres interesser og få inspiration til nye perspektiver og greb. Elevernes input får indflydelse på såvel form som indhold af udstilling og undervisningsforløb.

Lokalt kulturelt medborgerskab

Igennem 2023 har det pædagogiske fokus været på lokalt kulturelt medborgerskab, som også er fokus i det pædagogiske laboratorium. UUA´eren og PUK´eren har været tovholdere på en studiegruppe om netop denne indsats, en studiegruppe som har haft deltagere fra en lang række kulturhistoriske museer øst for Storebælt. I studiegruppen er begrebet blevet diskuteret ud fra litteratur og cases. Lokalt kulturelt medborgerskab var også overskriften for det interne pædagogiske seminar på Museum Vestsjælland, som går under navnet Munkedam. Samtidig er der blevet udviklet tre nye undervisningsforløb med udgangspunkt i lokalt kulturelt medborgerskab på Museum Vestsjælland som et led i kommunernes kulturelle rygsæk KUMULT. Her er begrebet særligt blevet udfoldet i forhold til fællesskab, aktiv deltagelse, stedbaseret historie og identitet.

Kontakt:

Marlene Kramm Skoletjenesten

Marlene Reinholdt Kramm

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Museum Vestsjælland
Tlf
41 37 92 53
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Museum Vestsjælland

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Museum Vestsjællands tidligere årsberetninger?