Om nyheden

Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Nedlukning og genåbning

Af
Skoletjenesten
De mange nedlukninger og genåbninger indrammer 2020-21 og har sat deres tydelige præg på besøgsstatistikkerne på alle Skoletjenestens partnerskabsinstitutioner: I både 2020 og 2021 har besøgstallene næsten været halveret forhold til 2019 – dog med en glædelig nyhed i efteråret 2021: Eleverne er tilbage! Og på et niveau, der næsten matcher efteråret 2019.
Type
Artikel
Udgivet
Copied!
Elever på Refshaleøen

I ly af nedlukningen

Mens besøgstallene har været lave, har de eksterne læringsmiljøer ikke ligget stille. For det første har de skiftende retningslinjer betydet, at det har krævet en meget større indsats at kunne gennemføre undervisning. Indkøb af sprit og visirer, tilpasning af retningslinjer for underviserne, konstante ændringer i vagtplaner som følge af isolation eller aflysninger, rengøring af genstande og rekvisitter - eller indkøb af flere sæt - omstrukturering af undervisningsforløb for at overholde arealkrav... Listen er nærmest uendelig. Men ikke desto mindre er det ikke den eneste historie at fortælle om tiden under corona. For på trods af ekstra travlhed i den daglige drift har perioden også vist sig at give afsæt for udvikling af nye undervisningskoncepter.

Ind på skærmen og ud ad døren!

Begrænsninger kan være befordrende for kreativiteten. Det ser vi tydeligt i vores partnerskabsinstitutioners pædagogiske udviklingsarbejde i de foregående år, hvor særligt to tendenser gør sig gældende: Næsten alle har arbejdet med digitale formater i deres undervisning - enten som onlineundervisning, digitale forløb, der kan bruges på egen hånd, eller som digitale elementer i undervisningen. Mange har også udviklet udeundervisning, hvor museumsrummet eller undervisningslokalet er blevet erstattet af eller suppleret med aktiviteter udendørs.

Vi har forsøgt at overføre vores værdier for et kunstmøde til en film og satte det som benspænd for os selv.
Jane Bendix
Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten ARKEN

Ind på skærmen!

 • ARKEN har produceret filmrækken ”OS OG DE ANDRE DYR”, der kan bruges som grundlag for aktiviteter, der bygger på ARKENs pædagogiske vision, uafhængigt af et fysisk besøg.
 • FILM-X flyttede en del aktivitet online og udviklede korte filmforløb til hjemsendte elever.
 • SMK udviklede online undervisningsforløb. For at koble hjemmet, det fysiske, det digitale og SMK/kunsten skulle eleverne på forhånd finde en genstand i hjemmet, som blev udgangspunkt for små gruppediskussioner i begyndelsen af forløbet.
 • Naturcenter Amager Strand har både lavet åbne onlineforløb på Facebook, hvor mere end 4.000 så med, og onlineundervisning, der kunne bookes af klasser.
 • Arbejdermuseet har udviklet tre nye forløb og materialer til portalen ”History to go!”, som kan bruges uafhængigt af et besøg på museet.
 • Københavns Befæstning har udviklet undervisningsmaterialet ”På tur på Vestvolden”, som kan downloades og bruges af lærerne på egen hånd med deres elever.
 • Den Blå Planet udviklede et digitalt forløb til gymnasier, som tager udgangspunkt i udstillingens modeller og grafikker, og som eleverne kan bruge på egen hånd i udstillingen.
 • Vikingeskibsmuseet har udbudt live onlineundervisning, hvor man kommer tæt på vikingeskibene.
 • Zoo har udviklet forberedende onlinemateriale som et greb til at lave flipped learning.

Ud ad døren!

 • På KØS Museum for kunst i det offentlige rum gav restriktioner og arealkrav anledning til videreudvikling af praksis med udendørsforløb. De gode erfaringer med undervisningsforløbet ”Den usynlige by med Gordon Matta-Clark” bliver afsæt for udvikling af en fast pakke af udendørsforløb.
 • Musikmuseet udviklede et udendørsforløb, hvor museet besøgte lokale skoler og underviste i stomp og kreative musikalske processer.
 • Thorvaldsens Museum har lavet udendørs portrættegning ud fra frisen på museumsbygningen. De har også uddelt mere end 5.000 modelleringskit til elever, der brugte dem i undervisningen hjemme, på skolen, foran eller på museet.
 • Københavns Befæstning og Naturcenter Amager Strand kunne med deres udendørs undervisning fortsætte deres undervisning på tidspunkter, hvor andre måtte lukke ned.
 • Zoo omlagde i foråret 2021 alle deres undervisningstilbud til udendørs undervisning med dyreanlæggene som omdrejningspunkt.

Vi bruger alle vores kommunikationsplatforme til at understøtte de nye tendenser hos de eksterne læringsmiljøer. I 2020 fremhævede vi alle digitale tilbud på skoletjenesten.dk. I marts 2021 blev udendørsforløb en dedikeret indgang til søgning på skoletjenesten.dk koblet til en artikel i folkeskolen.dk og et tematiseret nyhedsbrev med cases og interview om emnet.

Evalueringen af vores udendørs stomp-forløb har vist, at det både bidrog til klassens trivsel og behovet for udendørs undervisning, og så gav det en opprioritering af musikundervisningen.
Ulla Hahn Ranmar
Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Musikmuseet/Nationalmuseet
Elever arbejder med kilder

Undersøgelse: Digitale undervisningsformer i eksterne læringsmiljøer

På baggrund af den digitale tendens under nedlukningen har Skoletjenesten i efteråret 2021 igangsat en undersøgelse af digitale undervisningsformer. Undersøgelsen skal pege på, hvordan digitale formater rummer nye og anderledes pædagogiske potentialer. Målet er at give inspiration til eksterne læringsmiljøer, der gerne vil udvikle digitale undervisningsformater, som kan give lærere og elever mulighed for at møde museets genstandsfelt og pædagogiske metoder uafhængigt af et fysisk besøg. Undersøgelsen bliver færdig i 2022.

Efter genåbningen

Travlhed, mange bookinger og stor efterspørgsel på undervisning. Sådan opsummerer størstedelen af Skoletjenestens partnerskabsinstitutioner efteråret 2021. Stort set alle beretter om markant øgede besøgstal, både som resultat af større efterspørgsel generelt og på grund af corona-aflysninger af forløb tidligere på året. Flere af partnerskabsinstitutionerne har i forbindelse med genåbningen også set en forandring i forhold til emneområder for de efterspurgte forløb. SMK oplever stor efterspørgsel på pensumrelaterede forløb om fx guldalderkunst, mens KØS - museum for kunst i det offentlige rum får mange bookinger på især udendørsforløb  i forskellige byrum. Også forløb, der kan understøtte en dialog om svære og komplekse emner, har været efterspurgte. SMK erfarede også et behov for at bruge kunstens rum som et sted for svære samtaler i lyset af corona-situationen. Noget lignende gjorde sig gældende på Københavns Museum, hvor Skoletjenesten udviklede forløbet ”Øjenvidner til epidemien”. Forløbet sætter mellemtrins-elevers oplevelser af at leve i en coronatid i spil over for museets udstillingsrum, som behandler pest- og koleraepidemier i København.

Kontakt

Portræt af Marie Damsgaard Andersen

Marie Damsgaard Andersen

Konstitueret leder
Tlf
30 29 09 06
Se profil
Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i