Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Ny kortlægning: Praksisfaglighed i museernes undervisning

Af
Skoletjenesten
Ny kortlægning fra Skoletjenesten giver fire bud på museers anvendelse af praksisfaglige tilgange i undervisningen - og på hvordan dette kan styrke skolers arbejde med praksisfaglighed.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Hvordan kan skoletjenester på museer anvende praksisfaglige tilgange i deres undervisning? Og hvordan kan det styrke skolernes arbejde med praksisfaglighed? Det giver en ny casebaseret kortlægning fra Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer fire konkrete eksempler på.

De fire undervisnings-cases stammer fra Kunsten Museum for Modern Art Aalborg, Københavns Museum, Trapholt Museum for Moderne Kunst og Museum Vestsjælland, og de dækker således hele landet.

Praksisfaglighed gennem faglige metoder, arbejde med genstande og ekspertmøder

Kunsten i Aalborg anvendes iscenesættelser til at styrke både praktiske og teoretiske kunstfaglige undersøgelser, mens eleverne på Københavns Museum lærer gennem arkæologers arbejdsmetoder og praksisser. I undervisningen på Trapholt arbejder eleverne med museets genstande og lærer gennem designprocesser, mens eleverne på Museum Vestsjælland arbejder praksisfagligt gennem mødet med museets håndværkere.

På tværs af de fire cases viser kortlægningen, at museerne i kraft af deres særlige steder, genstande, faglige eksperter og tværfaglige arbejdsformer kan understøtte skolernes arbejde med praksisfaglighed på måder, hvor både de praktiske og teoretiske elementer sammen bidrager til elevernes forståelser.

På netop disse punkter har museerne nogle særlige forudsætninger for at arbejde praksisfagligt i deres undervisning, fortæller Lise Sattrup fra Skoletjenesten:

Som begreb kredser praksisfaglighed især om det at lære gennem genstande og gennem kendskab til nogle faglige metoder. Her har museerne nogle særlige potentialer, fordi det netop er noget af det, der kendetegner museumsundervisningen; den har altid med genstande at gøre og foregår på museernes særlige steder, der gør det muligt at skabe en autentisk stemning om elevernes arbejde med metoderne.
Lise Sattrup
Ph.d., faglig medarbejder

Oplæg til fælles begrebsdiskussion og inspiration til ny praksis

Med udgangspunkt i de fire eksemplariske cases udgør kortlægningen et muligt bidrag til en forståelse af, hvad begrebet praksisfaglighed er eller kan være i en åben skole-sammenhæng fra et museumsperspektiv. Det er desuden målet, at kortlægningen gennem sine eksempler kan inspirere både skoler og eksterne læringsmiljøer til, hvordan man kan anvende praksisfaglige tilgange i undervisningen.

Når elever får mulighed for at arbejde med praksisfaglige tilgange, er der, uanset fag, tale om god undervisning, som alle bør lade sig inspirere af.
Dorte Villadsen
Pædagogisk udviklingschef i Skoletjenesten

Kortlægningen er den syvende i rækken af landsdækkende kortlægninger fra Nationalt netværk af skoletjenester, som fra januar 2020 er en del af Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmil­jøer. Kortlægningen har, som de øvrige, til formål at formidle praksiseksempler og erfaringer på tværs af landet med relevans for samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner samt andre eksterne lærings­miljøer.

Find alle kortlægninger under viden & værktøjer

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil
Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i