Om Skoletjenesten
  • Hvad kan du lære på et lærerkursus Skoletjenesten undervisningstilbud
    Information om lærekurser
    Der annonceres løbende lærerkurser i Skoletjenestens nyhedsbrev

    Lærerkurser er tilknyttet forskellige forløb inde på Skoletjenestens hjemmeside.

    Nogle lærerforeninger samt kulturinstitutioner deler oplysninger om fremtidige lærerkurser på hjemmesider og sociale medier.

Hvad kan du lære på et lærerkursus?

Skoletjenestens lærerkurser er forskellige i formål og indhold. På Designmuseum Danmark bliver lærerne i håndværk og design introduceret til overordnede tematikker – andre steder er kurserne baseret på nye udstillinger.
Af
Mette Mohr Martensen, Skoletjenesten

Tidligere på året blev en invitation sendt ud til lærere på begge sider af sundet. Sjællandske lærere i Håndværk og Design samt sløjdlærere i Skåne blev inviteret til et lærerkursus på Designmuseum Danmark, hvor de skulle lære om designprocesser.

Lærerkurset var et eftermiddagskursus på tre timer med introduktion til, hvordan elever kan arbejde med designprocessen, efterfulgt af et oplæg fra en svensk sløjd- og biologilærer som fortalte, hvordan man kan arbejde med naturen i designet. Til sidst analyserede lærerne i mindre grupper forskellige stoledesign. 40 lærere valgte at tilmelde sig kurset, og dermed var der fuldt booket.

Laura Dolberg Elkjær, som er undervisnings- og udviklingsansvarlig på Designmuseum Danmark havde arrangeret kurset sammen med undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten Öresund Marianne Bomgren.

”Lærerne skal introduceres til, hvad vi i Skoletjenesten kan tilbyde, så de kan bruge os som læringsressource. Vi sætter derfor fokus på den pædagogiske, didaktiske profil, hvor lærerne på kurset arbejder med dialog og øvelser. På den måde får lærerne præsenteret, hvilken undervisningsmodel vi arbejder ud fra, og lærerkurset kommer samtidig meget tæt på den oplevelse, de vil få med eleverne herinde,” fortæller Laura Dolberg Elkjær.

Værk, viden og værktøjer
Sådanne invitationer bliver flere gange om året sendt ud fra Skoletjenestens kulturinstitutioner. Folkeskolereformen opfordrer til en åben skole, hvor lærere og elever i endnu højere grad gør brug af eksterne læringsmiljøer. Det kræver en tæt dialog mellem kulturinstitution og lærer, og her kan et af midlerne være lærerkurser.

Hvad kan du lære på et lærerkursus Skoletjenesten undervisningstilbud
Foto: © Inger Degerfält

En af disse institutioner er Zoologisk Have. Her inviteres der til lærerkurser, som har til formål at fortælle lærerstuderende, hvordan de kan bruge Zoo i deres undervisning, både i Skoletjenestens lokaler og ude i Zoo. Skoletjenesten råder derudover over et lokale, Biologisk værksted 3, hvor man som lærer eller pædagog underviser på egen hånd.

På Arken er det derimod nye, store særudstillinger, der er udgangspunkt for, at lærere og undervisere inviteres til et gratis to-timers lærerkursus. Der er typisk 2-3 kurser om året med mellem 100-150 deltagende lærere, som får en introduktion til udstillingen, undervisningspotentialer og en deltagelsesbaseret tur i udstillingen.

Tilbage på Designmuseum Danmark er kurserne ikke baseret på udstillingerne. Her bliver udstillingerne kobles på arbejdet med forskellige temaer.

”Vi arbejder med overordnede begreber og tematikker, som bestemmer indholdet af et lærerkursus. De begreber bruger vi på de forskellige udstillinger,” forklarer Laura Dolberg Elkjær fra Designmuseum Danmark, der udbyder omkring to lærerkurser årligt.

Marianne Bomgren fra Skoletjenesten Öresund tilføjer:

”I forhold til det konkrete kursus var og er der på dansk side et behov, fordi faget er helt nyt. Derudover har jeg ikke tidligere henvendt mig til sløjdlærerne på den svenske side. Det kan også være et formål i sig selv at involvere nye faggrupper.”

Marianne Bomgren har afholdt flere lærerkurser, og fælles for dem alle er tre overordnede formål:

”De handler om at vise lærere, hvad kulturinstitutioner kan, at skabe en mødeplads for lærere, og at give en ny viden, som både kan være faglig, didaktisk eller være et ny greb – helt som det var ved kurset på Designmuseum Danmark.”

Hvad kan du lære på et lærerkursus Skoletjenesten undervisningstilbud
Foto: © Inger Degerfält

Samme tankegang har de haft hos Vikingeskibsmuseet. På baggrund af det nye fag Håndværk og design har de udbudt et kursus over to dage i september, hvor sløjd- og håndarbejdslærere får inspiration fra vikingetiden og sparring til det nye fag. Her er målet, at lærerne får inspiration til materialer og værktøjer, som vikingerne brugte, oplæg om innovation og designprocesser, som de kan bruge hjemme på skolerne, og at de kan se, hvordan museet kan bruges i undervisningen – enten ved at besøge museet på egen hånd eller ved at booke undervisning.

Hos Statens Museum for Kunst tilbydes der både lærerkurser, der har til formål at dele viden om en udstilling, før en underviser kommer med sine elever til et undervisningsforløb, samt kurser som eksempelvis inspirationsdag om kunstnerledede undervisningsforløb, som er institutionens næste kursus for grundskolelærere. Her skal lærerne selv prøve kræfter med de metoder, som eleverne vil blive introduceret til i et undervisningsforløb.

Formålene med lærerkurser kan dermed være mange. Det kan være at give kendskab til en ny udstilling, at etablere et større samarbejde, og det kan handle om kompetenceudvikling for lærerne.

Lærerkurser under udvikling
Fælles for lærerkurserne er, at det vil foregå på kulturinstitutionen, hvor omgivelserne, udstillingen eller værket kan være med til at styre kurset. Ofte vil lærerne på stedet både få en introduktion til institutionens, udstillingens eller teamets undervisningspotentialer, og så vil de aktivt deltage i konkrete øvelser, som også vil være en del af den undervisning, eleverne vil få ved et besøg.

Udvikling af nye og anderledes lærerkurser er på flere af institutionerne et fokusområde.

I forbindelse med Åben Skole-projektet ”Laboratorium for kreativ læring” udvikler Arken fra efteråret 2016 lærerworkshops med lærere fra skoler på Vestegnen. I første omgang vil disse workshops foregå i regi af projektet, men på sigt med henblik på forankring i bæredygtige modeller for Åben Skole-partnerskaber.

Samtidig har et netop afsluttet dialogmøde og lærerkursus ved Københavns Museum fokuseret på at komme i dialog med lærere om ønsker og idéer til museet, der genåbner om halvandet år. Fokus var at etablere samarbejde og bruge lærernes ideer og ressourcer i museets udviklingsarbejde.

På Designmuseum Danmark oplever de så stor en interesse fra lærere på efteruddannelse i faget Håndværk og Design samt lærerstuderende, at de netop nu er i gang med at lave en fast struktur for, at lærere kan bestille lærerkurser – helt som de kan bestille undervisningstilbud til deres elever.