Om Skoletjenesten
  • Undervisning på eksterne læringsmiljøer Designmuseum Skoletjenesten undervisningstilbud
    Vil du læse mere om pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer?

Lærere: Det tager vi med hjem fra åben skole-samarbejdet

Undervisere i eksterne læringsmiljøer kan bidrage med anderledes metoder og tilgange til et fag. Tre lærere fortæller om, hvordan de er blevet inspireret til deres egen
undervisning i samarbejdet med en kulturinstitution.
Af
Line Weldingh, Skoletjenesten

Mødet med fagpersoner i et autentisk miljø kan styrke elevernes nysgerrighed og mulighed for læring. Men det er ikke kun eleverne, der tager noget med sig hjem fra et åben skole-samarbejde.

Fokus på proces og kreativitet
Inge Thomsen fra Skolen på Islands Brygge har haft sine elever i håndværk og design med på et forløb om designprocesser på Designmuseum Danmark. Opgaven til eleverne lød på, at de skulle lave en beholder, der kunne bruges til noget og havde æstetisk værdi. At den opgave, museets undervisere stillede eleverne, havde fokus på produktets funktion i stedet for at bede eleverne om at lave et konkret produkt som f.eks. en taske, gav plads til større kreativitet.
”Det fik eleverne til at komme mere på banen med deres løsninger, og det kom der mange forskellige produkter ud af. De lærer at tænke på en anden måde, når de ikke bare får at vide, at det er noget bestemt, de skal lave,” fortæller Inge Thomsen, der i sin undervisning nu lægger mere vægt på, at eleverne selv skaber frem for at få en bunden opgave.
Selvom eleverne lavede et produkt, gik størstedelen af arbejdet med at producere skitser og modeller. Det gjorde, at eleverne opdagede faldgruber, før de lavede det færdige produkt.

Lærer om åben skole samarbejdet Skoletjenesten undervisningstilbud

”Det var nyt for mig at lægge så meget vægt på designprocessen og ikke så meget på selve produktet. Det var meget inspirerende. Det bekræftede mig i, hvor vigtigt det er at lave modeller, hvor børnene kommer mere på banen,” siger Inge Thomsen.

En ny måde at tænke produktudvikling på
Det er ikke kun i håndværk og design, at et samarbejde med Designmuseum Danmark kan inspirere læreren. Bibi Vang Pedersen, der er dansklærer på Det Kgl. Vajsenhus, lærte under et forløb på museet, hvordan hun kan hjælpe sine elever til at lave et godt produkt til deres projektopgaver.

”Når de skulle lave et produkt, gik de i stå. Og vi vidste ikke, hvordan vi kunne hjælpe dem til at tænke i forhold til at lave et produkt, der havde en funktion ud over bare at understøtte deres fremlæggelse,” fortæller Bibi Vang Pedersen.
Ud over inspiration til at hjælpe eleverne med deres projektopgaver har forløbet givet Bibi Vang Pedersen redskaber til at guide eleverne ved at stille de rigtige spørgsmål.
”For at nå det gode produkt kan man bruge design thinking: Konstatere problemet, tænke over, hvad man kan gøre for at afhjælpe det, og stille spørgsmål som: Hvad skal det bruges til, og hvem er målgruppen?”

Andre tilgange til viden
En anden lærer, der er blevet inspireret af et samarbejde med en kulturinstitution, er dansklærer Marianne Sørensen fra Skovgårdsskolen. Hun har med sine 9. klasser samarbejdet med Thorvaldsens Museum om et valgfag til skolen om portrætter.
”At være sammen med nogen, der ikke er lærere, er en berigelse. Jeg tænker hele tiden: Hvad ville jeg have sagt her? Vi lærere gør lidt tingene på en bestemt måde. Det er en øjenåbner i forhold til at se en anden tilgang til viden og interaktioner,” siger
Marianne Sørensen.