Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

Af
Siska Rohr Harrebye
I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, og samarbejdet betyder, at eleverne bliver både beskuere, kritikere og skabere. Projektet rummer hermed et læringspotentiale, som rækker ud over klasseværelsets vægge.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

En 4. klasse fra Guldberg Skole på Nørrebro kigger på forskellige mindesmærker og diskuterer, hvorfor de ser ud som de gør, og hvad det betyder at mindes. Det er den aktuelle særudstilling ´Magt Minder Mennesker – Mindesmærker i dag´, der danner afsæt for et fælles undervisningsforløb mellem museet og Assistens Kirkegård på Nørrebro. Sasja Brovall Villumsen, der er undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten KØS, fortæller om samarbejdet og den læring, der finder sted, når eleverne både oplever kunsten i nærmiljøet og kommer tæt på de kunstneriske processer på museet.

Mindesmærker til debat

I foråret 2014 var KØS på en landsdækkende tour rundt til 10 udvalgte mindesmærker for at debattere danskernes forhold til mindesmærker. Hvad betyder de for os i dag? Hvordan bruger vi dem? Og er der måske behov for nye typer af mindesmærker?

Mindesmærket er en af de klassiske genrer i det offentlige rum, og den er under stærk forvandling, forklarer Sasja Brovall Villumsen:

”Mindesmærkegenren har været på en rejse, tidligere viste man rytterstatuer af magtens mænd i bronze, i dag findes der også mindesmærker for de hjemløse på Assistens Kirkegård og hængelåse på broerne, der rummer en lang række personlige historier. Mindesmærker er også, når vi i fællesskab mindes Michael Jackson i det offentlige rum. Det er en genre, der finder nye udtryk, og det giver stof til eftertanke hos både børn og voksne.”

 

 

Hængelåse Skoletjenesten undervisningstilbud
Hængelåse på Bryggebroen ved Kalvebod Brygge.

Samarbejde med Nørrebroskoler

Assistens Kirkegård på Nørrebro var et af stoppene på Danmarksturen. Der var stor interesse og opbakning fra de lokale aktører, og derfor var det oplagt at arbejde videre og at fortsætte mindesmærkedebatten med en række lokale skoleklasser. I samarbejde med Kulturcentret ASSISTENS udviklede KØS en række mindesmærkeforløb for mellemtrinselever på Nørrebro.

Mindesmærkemani

Det blev til en række dobbeltforløb, hvor den lokale skole på Nørrebro først besøgte Assistens Kirkegård, og ugen efter arbejdede de videre med mindesmærkegenren på KØS. Eleverne arbejdede med de samme værker i forskellige kontekster og ud fra forskellige vinkler:

”Helt konkret fik vi fx besøg af fire klasser fra Guldberg Skole på Nørrebro. Og det var tydeligt, at vi havde et fælles sprog, når de kom på KØS, fordi de havde arbejdet med mindesmærker på Assistens Kirkegård. Besøget hos os blev derfor en yderligere udfoldelse af genren”, forklarer Sasja Brovall Villumsen og fortsætter:

”På deres første besøg fik de en opgave, der lød, at de skulle samle inspiration til at lave deres eget mindesmærke, så de havde masser at bygge videre på, da de kom til KØS. De havde fx undersøgt sangeren Natasja Saads grav og kunne derfor bruge elementer fra det i deres egen produktion af mindesmærker”.

 

Gravplads Skoletjenesten undervisningstilbud
Gravplads for Gadens Folk, Leif Sylvester Petersen, 2013.

Vi battler på viden

Når eleverne møder op på KØS, har de ikke forberedt øvelser hjemmefra. I stedet arbejder Sasja Brovall Villumsen og underviserne målrettet med at aktivere elevernes forforståelse af emnet gennem forskellige øvelser:

”Vi ville gerne binde de to besøg sammen og samtidig få en fornemmelse af elevernes forståelse af mindesmærker. Derfor startede vi på KØS med at battle på viden om mindesmærker. På den måde får vi sat deres viden og erfaringer i spil, og det giver et godt afsæt til at arbejde videre, der hvor eleverne er – og så er det sjovt. Konkret foregår det sådan, at én starter med at fortælle, hvad han/hun kan huske fra besøget på Assistens Kirkegård, og dernæst tager den anden over. Løber man tør for input, ryger man ud, og man må finde en ny partner. Battlen fortsætter, indtil der kun er en tilbage.”

Eleverne udfordrer museumsunderviseren

På KØS har Skoletjenesten tilrettelagt et nøje forberedt forløb med udvalgte værker, øvelser og læringsmål. Men nogle gange kan et spørgsmål fra eleverne betyde, at man som underviser må skifte spor, droppe det planlagte og gå nye veje – hvilket så åbner for andre debatter og erkendelser:

”Jeg oplevede ved det seneste besøg en elev, som udfordrede vores kunstforståelse. I udstillingen ligger der en nøgen mand på alle fire. Og uden at tænke over det, havde jeg fået placeret eleverne for foden af værket. Eleven afbrød undervisningen og indvendte: ”Hvad nu, hvis jeg ikke gider at se på det der?” Og det er jo et relevant spørgsmål han stiller, konstaterer Sasja Brovall Villumsen. Han rejser problematikken om, hvordan vi skal forholde os til kunsten i det offentlige rum. Det gav en rigtig god debat blandt eleverne. Og den debat opstår, fordi vi oplever værket, konfronterer det og forholder os til det.”

Turen er tiden værd

Sasja Brovall Villumsen håber, at den positive feedback, de har fået fra de involverede lærere vil øge kendskabet til KØS´ undervisningstilbud:

”Det har været vigtigt at vise københavnske skoler, at KØS kan tilbyde nogle anderledes værdifulde læreprocesser for eleverne, og at turen til Køge derfor er værd at prioritere i en pakket skoledag. Togturen kan godt holde nogle tilbage, selvom det kun er 35 min. i S-tog. Vi knokler for at få flere klasser fra København til Køge, og det er derfor mit håb, at de her forsøgsforløb kan lokke endnu flere københavnerklasser herned på museet.”

Et særligt museum

På spørgsmålet om KØS kan noget særligt svarer Sasja Brovall Villumsen:

”Her på KØS har vi et anderledes genstandsfelt end mange andre kunstmuseer, idet vi arbejder med kunsten i det offentlige rum. Det betyder, at vores værker ofte er fraværende på museet. I stedet arbejder vi i undervisningen med den kunstneriske proces, med skitser og modeller. Man kan sige, at vi vender den kunstneriske proces på vrangen og kommer bag om værkerne.”

På tur med Turèll

Sasja Brovall Villumsen vil helt sikkert gerne arbejde med den slags dobbeltforløb igen, da det giver mening i forhold til museets genstandsfelt, og i februar venter et nyt projektsamarbejde:

”I samarbejde med Gentofte skole har vi et 3 dages forløb med 3. klasserne, hvor vi skal arbejde med Dan Turèlls ”Alfabet” i Vangede. Først underviser jeg i klassen om erindring og minder, og derefter skal de ned på museet og producere deres egne mindesmærkemodeller. Afslutningsvis besøger vi sammen værket ”Alfabet Turèll” på pladsen i Vangede og laver en workshop i byrummet. Her skal børnene blandt andet stave sig gennem alfabetet og lave en performativ optræden på det lokale bibliotek.”

Projektet foregår i samarbejde med lærere og pædagoger, og ekskursionerne er en del af den understøttende undervisning på skolen.

Alfabet Turèll i Vangede af Kenn André Stilling, KØS
Alfabet Turèll i Vangede af Kenn André Stilling, 2011.

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i