Designmuseum Danmark årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Designmuseum Danmark i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent ovenstående som pdf her

 

Skoleåret 2017-18 har været præget af et højt aktivitetsniveau og en fuldt booket undervisningskalender. Ved skoleårets start fik museets skoletjeneste bevilliget 35 åben skole-forløb målrettet de københavnske grundskoler samt 15 åben dagtilbud-forløb. Samtlige forløb blev afsat. Hele året har der været arbejdet på udviklingen af eksemplariske grundforløb. Dette mundede blandt andet ud i undervisningsforløbet ”Dansk på plakaten” målrettet grundskolens udskolingsklasser. Udvalgte partnerskabsklasser deltog i udviklingen og testfasen af forløbet. Forløbet er nu en del af afdelingens faste tilbud.

I 2017-18 videreførte og etablerede vi nye partnerskaber med skoler og kommuner. Det Kgl. Vajsenhus, Skolen på Islands Brygge og Ørestad Skole tæller afdelingens partnerskabsskoler, og i foråret blev der indgået nye, kommunale samarbejder med både Rødovre og Frederiksberg Kommuner.

Arbejdet med det pædagogiske laboratorie har været gennemgående i 2017-18. Undersøgelsesspørgsmålet gik på, hvordan der arbejdes med designprocesser i grundskolen, og hvordan undervisningen på museet integreres i undervisningen på skolen. Som led i undersøgelsen blev partnerskabsskolerne og deres undervisning inddraget som konkrete cases og vigtige sparringspartnere. Arbejdet med det pædagogiske laboratorie videreføres i 2018-19.

Udvikling af undervisning: Designkursus for lærere, der underviser i håndværk og design

Håndværk og design kan stadig karakteriseres som et nyt fag i grundskolen, som det er vigtigt, at museet arbejder aktivt og målrettet med. I 2017-18 fortsatte vi derfor arbejdet med de muligheder og potentialer, der ligger i faget. Ifølge Designmuseum Danmarks udviklingsplan skal ”fagets indhold og potentialer (...) udvikles og implementeres i afdelingens undervisningsaktiviteter”, for at museet kan være “en stærk læringsressource med en skarp profil som undervisere benytter som et obligatorisk og naturligt supplement til deres undervisning i Håndværk og Design i skolen”. For at kunne realisere dette udviklede vi i foråret 2018 en skitse til en undervisningsrække for lærere, der enten allerede underviser i eller står over for at skulle undervise i håndværk og design. Over 15 undervisningsgange vil lærerne få viden om og erfaring med designprocesser og designparametre som form, funktion, teknik, konstruktion, materialer, farve og stil. Forløbene vil tage udgangspunkt i Designmuseum Danmarks udstillinger. Kurset bygger på designtænkning som metode, og en del af udviklingsarbejdet har derfor været og er fortsat at undersøge, hvordan designtænkning kan anvendes som et didaktisk og anvendelsesorienteret redskab og metode til undervisning i grundskolen. Udviklingsarbejdet med lærerholdet er udgangspunktet for arbejdet med det pædagogiske laboratorie i 2018. Holdet startede op i august 2018 med fuldt deltagerantal.

Arbejdet med særlige eller nye målgrupper: Huskunstnerprojektet LilleStorHverdag

I starten af 2018 fik afdelingen bevilliget midler fra Huskunstnerordningen til gennemførelse af projektet ”LilleStorHverdag” målrettet dagtilbud. I samarbejde med tre daginstitutioner i Københavns Kommune, seks pædagoger og tre kunstnere blev projektet udviklet og afviklet i løbet af foråret og sommeren 2018. Projektet var en stor succes, og en runde to forventes afviklet i 2019. I et samarbejde mellem pædagoger, tre kunstnere (en scenograf og to skuespillere), den undervisningsansvarlige og en projektleder fra Designmuseum Danmark udviklede vi således et forløb for de ældste børnehavebørn, der foregik både i institutionerne og på museet. Med projektet undersøgte vi det mulighedsrum for nye formidlingsmetoder og greb, der opstår, når tre fagligheder mødes i et ligeværdigt samarbejde med det museale rum som ramme. Udfaldet af samarbejdet blev et projekt, der omhandlede hverdagsgenstande og drømmerejser. Projektet blev afviklet i foråret/sommeren 2018 og blev afsluttet med en stor, fælles fernisering i museets have.

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.