KØS Museum for kunst i det offentlige rum årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2018-19.
Elever tegner på KØS Museum for kunst i det offentlige rum

 Data fra KØS. Kan hentes som pdf ved at klikke på billedet.

Det forgangne skoleår har for Skoletjenesten KØS været et år med fokus på aktiviteter i byrummet uden for museet og med flere spændende udviklingsprojekter og samarbejder. Med støtte fra Nordea-fonden udviklede vi undervisningsmateriale og et undervisningsforløb til udstillingsprojektet TRANSIT i samarbejde med iBureauet (Dagbladet Informations Grafiske designafdeling) og DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom). Det gav mulighed for at udvikle og afprøve nye undervisningsformer.

KØS udstiller i stigende grad i forskellige offentlige rum uden for museet, og kunst i offentlige rum antager i disse år nye former. Det stiller nye krav til museets undervisningspraksis, og Skoletjenesten KØS er derfor gået nye og endnu ikke afprøvede veje. I forbindelse med TRANSIT blev der foretaget en ekstern evaluering af undervisningen, der viste sig at være et brugbart og vigtigt værktøj til at belyse kvaliteter, potentialer og udfordringer forbundet med de nye undervisningsformer. I det nye skoleår vil vi løbende arbejde på at føre evalueringens resultater over i den videre udvikling af vores profil og praksis.

Interessen for TRANSIT var stor, og vi nåede et rekordhøjt antal besøgende skoleklasser. Succesen kan aflæses i det samlede besøgstal for året, som endte med en fordobling sammenlignet med skoleåret 2017-18.

Nye metoder til pædagogiske møder med samtidskunst i byrummet

I det pædagogiske laboratorie undersøgte vi, hvordan man kan etablere pædagogiske møder med relationel og intervenerende samtidskunst, der arbejder i en byrumskontekst. Fokus var på, hvordan disse møder kan give eleverne redskaber til at forholde sig reflekterende og kritiske til den sociale og samfundsmæssige virkelighed, der udspiller sig i specifikke byrum.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i udstillingsprojektet TRANSIT, hvor der blev eksperimenteret med kunstmøder på tværs af kontekster – det vil sige både i og uden for museumsrummet i forskellige offentlige rum. Først på en togstation (Københavns Hovedbanegård), så i en togkupé og til sidst på museet. De gennemgående greb var, dels at bruge kunstens ’forstyrrelser’ til at åbne op for nye perspektiver i mødet med byens sociale og arkitektoniske rum, dels at eleverne skulle afprøve og erfare kunstens skabende og undersøgende processer ”på egen krop” fremfor nødvendigvis at opleve værket i sin autentiske form.

For eksempel kunne eleverne ikke opleve lydvandringen Remote Copenhagen, da den fandt sted i en begrænset periode udenfor skoletiden. I stedet blev dele af værket rekonstrueret af eleverne selv i form af små interventioner og performances på stationen. Eleverne skulle blandt andet agere teaterpublikum og betragte livet på stationen som et stort skuespil, og de skulle udføre små performances, der gik ud på kollektivt at bryde med nogle af reglerne for adfærden i stationsrummet og på den måde lave små ’forstyrrelser’ i de vante handle- og bevægelsesmønstre.

TRAVELOG – et kunstværk skabt af elever og kunstnere i fællesskab

I forbindelse med TRANSIT blev der i højere grad end ellers arbejdet på tværs af afdelinger på museet, og det var i skoleåret en vigtig målsætning, at projekter i Skoletjenesten KØS blev en integreret og synlig del af det samlede udstillingsprojekt. Derfor blev der indgået et samarbejde med to af udstillingens kunstnere, der igennem to uger arbejdede med 60 gymnasie- og HF-elever i en række fotografiske workshops, hvor de i fællesskab undersøgte det at være ’i transit’ som henholdsvis flygtning og gymnasieelev i Danmark. Eleverne fik på den måde indblik i de to kunstneres praksisser og mulighed for at fordybe sig og deltage i professionelle kunstneriske processer.

Ved workshopforløbets afslutning blev et udvalg af elevernes fotografier vist som en del af Transit-udstillingen i et rum, som eleverne var med til at indrette. Rummet fik titlen TRAVELOG og blev betragtet som et kunstnerisk projekt på lige fod med udstillingens andre værker.

Kontakt

Sofie Andreassen Skoletjenesten

Sofie Andreassen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Tlf
31561111
Se profil

Tidligere årsberetninger fra KØS

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten KØS' tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.