Naturcenter Amager Strand årsberetning 2018-19

Skoletjenestens årsberetning Naturcenter Amager Strand 2018-19.
Børn og pædagoger på Naturcenter Amager Strand

 Data fra Naturcenter Amager Strand. Hent som pdf ved at klikke på billedet.

Med en støtte på 1,1 millioner om året fra Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune har Naturcenter Amager Strand i årene 2017-18 haft et forsøg med udvidet drift. Vi har udvidet undervisningen fra fire til fem dage ugentligt og holder åbent for familier i weekender og ferier. Fra 2019 er projektet kommet delvist i drift med en permanent udvidelse på 600.000 kroner om året. Dette tiltag er blevet velmodtaget af både skoler og daginstitutioner, og naturcenterets kapacitet er fortsat fuldt udnyttet.   

Det forgangne år været kendetegnet ved arbejdet med videnproduktion og videndeling på baggrund af pædagogiske laboratorier. Dette hovedtema er særligt eksemplificeret ved udviklingen og afholdelsen af undervisningsforløbet ‘Et hjem til rejen’, som er udmundet i udgivelsen af en bog til brug i undervisningen. Derudover har vi arbejdet med at forankre eksisterende skole-partnerskaber.

 

’Et hjem til rejen’

Projektet ’Et hjem til rejen’ har til formål at kvalificere vuggestuers besøg på stranden og skabe rum for at tale om den læring, de får med både før, under og efter deres besøg. Projektet centrerer sig om samspillet mellem sprog og natur, hvor mødet med konkrete naturfænomener er katalysator for sproglig udvikling hos vuggestuebørn. Med støtte fra Nordea-fonden er det muligt for os at udbrede den viden, der er opstået i vores pædagogiske laboratorie, ved at omdele vores bog ’Et hjem til rejen’ til alle vuggestuer i Københavns og Frederiksberg Kommune.

Vi har i skoleåret 2018-19 lagt vægt på at få vores pædagogiske laboratorie i drift, og har som konsekvens kunnet udvide med en ny målgruppe, de 0-2-årige. Forløbet ’Et hjem til rejen’ er allerede meget populært, og vi har mange besøgende fra vuggestuer. Da gruppestørrelsen fra vuggestuer er mindre end fra børnehaver og folkeskoler, har det, som det fremgår af vores besøgsstatistik, betydet en lavere gennemsnitlig gruppestørrelse, selvom vores overordnede besøgstal reelt er steget.

Vi har ligeledes haft fokus på de afledte effekter af arbejdet i pædagogiske laboratorier, hvilket konkret har betydet en videreudvikling af forløbet ’Et hjem til rejen’ tilpasset børnehaver.

 

Skole-partnerskaber

Vi har lagt vægt på forankring af vores eksisterende partnerskaber med Lergravsparken Skole og Amager Fælled Skole. Fordelen ved partnerskaberne er, at børnene tilbringer en hel dag på naturcenteret og dermed hurtigere bliver mere fortrolige med omgivelserne og udstyret og modtagelige for mere viden. De første klasser begynder nu at komme på deres planlagte genbesøg, to år efter deres første besøg, og denne kontinuitet gør det muligt at tage elevernes læring et spadestik dybere.

Det indlagte genbesøg på naturcenteret tillader os at bygge videre på etableret forståelse og viden hos børnene og skaber herved stort potentiale for forankring og videreudvikling heraf, idet rammerne omkring besøget denne gang er velkendte.

Vi har i år delt vores erfaringer med styrkelse af arbejdet med naturfag gennem partnerskaber med eksterne læringsmiljøer på Big Bang-konferencen 2019.  Det er vores erfaring, at partnerskaberne i høj grad er med til at kvalificere skolernes brug af naturcenteret foruden deres arbejde med naturfag hjemme på skolen.

Partnerskabet kan medvirke til at profilere skolen og virker samtidig kompetenceudviklende for lærergruppen. Partnerskabet skaber lige muligheder for at få gode, lærerige og autentiske oplevelser i det eksterne læringsmiljø på tværs af klasser. Samtidig hæver det kvaliteten af besøget og institutionaliserer brugen af naturcenteret. Derudover giver det skolens lærere en bedre forståelse for og indflydelse på indholdet, og ikke mindst hvordan det bedst integreres i den øvrige undervisning.

For os som naturcenter forankrer partnerskabet den pædagogiske udvikling i vores arbejde, mens koblingen af skolens særlige ønsker med vores ressourcer skaber nye erfaringer, der forbedrer og kvalificerer den øvrige undervisning på naturcenteret. På den måde er partnerskabet med til at koble teori og praksis og skaber en unik mulighed for anvendelse af autentiske og troværdige læringsrum med ekspertise inden for forskellige fag og områder.

Kontakt

Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Leder af Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Naturcenter Amager Strand

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Naturcenter Amager Strands tidligere årsberetninger?

Forside på årsberetning med Skoletjenestens logo

Se de seneste årsberetninger

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.