Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Skoletjenestens temadage - interview med Marie Broen

Af
Jakob Haahr-Pedersen
Hvad er det særlige ved Skoletjenestens temadage, og hvordan kan de understøtte videndeling og erfaringsudveksling om undervisning i eksterne læringsmiljøer? I dette mini-interview fortæller national koordinator i Skoletjenesten, Marie Broen om Skoletjenestens temadage, deres formål og opbygning.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I: Hvad er det særlige ved Skoletjenestens temadage?

MB: På Skoletjenestens temadage deler vi viden og udveksler erfaringer i og med sektoren for undervisning i eksterne læringsmiljøer. Vi har mulighed for at gå i dybden med et bestemt tema, der udspringer af enten ny viden eller en bredere aktuel undervisningsmæssig dagsorden. Oplægsholderne på temadagene har alle en særlig indsigt i det pågældende tema, og deltagerne kan møde andre, der er optagede af det samme tema som dem.

I: Skoletjenestens temadage foregår i udgangspunktet altid i et eksternt læringsmiljø. Hvorfor det?

MB: Grundlæggende kan de eksterne læringsmiljøer bruges til at belyse, undersøge og perspektivere det pågældende tema. På temadagene, der afholdes i hele landet, vil vi også gerne skabe en så tæt kobling til praksis som muligt, og vi er grundlæggende nysgerrige på, hvad der sker i mødet mellem elever, rum og genstande. 

I: Et af målene med Skoletjenestens temadage er at skabe fælles refleksion mellem deltagerne. Hvordan arbejder I konkret med det på temadagene?

MB: På temadagene tager den fælles refleksion udgangspunkt i både oplæg og workshops med fx afprøvninger af undervisningsforløb. I refleksionen skal deltagerne koble til egen praksis og dele den med andre. Rent praktisk foregår refleksionen både i plenum og grupper og med udgangspunkt i nogle arbejdsspørgsmål, der peger videre ud i deltagernes praksis efter temadagen. Vi er også opmærksomme på, at dialog om temaet mellem forskellige faggrupper som fx lærere, konsulenter og undervisere i eksterne læringsmiljøer kan skabe møder og refleksioner i sektoren, der er med til at kvalificere undervisningen i og brugen af eksterne læringsmiljøer.

Se alle Skoletjenestens arrangementer her.

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i