Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg Kysøko

Eleverne får mulighed for at opleve en lokal frugtplantage, hvor virksomheden har stort fokus på økologi og bæredygtighed. En rundvisning blandet med inspirerende fortællinger og en lille prøvesmagning af en sortsren økologisk æblemost!

Den lokale juvel i Kyse er Kysøko. Virksomheden er en pesticidfri økologisk dyrket frugtplantage mellem Næstved og Fuglebjerg, primært med sprøde saftige æbler. Gårdens frugt er helt usprøjtet og økologisk dyrket. Ingen "økologiske" sprøjtegifte her. Kysøko får naturen til at hjælpe dem. Nogle af deres gode venner er: småfugle, flagermus, edderkopper, guldøjer, humlebier, enlige bier, musvåger, ørentviste. 

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-og-job 

gården i Kyse

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Uddannelse og job - Arbejdsliv
Fag:
Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.