Næstved Ungdomsskole

Næstved Kunstby - kunst i det offentlige rum

Forløb særligt tilrettelagt for ungdomsuddannelserne med fokus på kunst og visuelle indtryk i det offentlige rum.

Næstved Kunstby er en samling af gavlmalerier, alle udført af en række internationale kunstnere udvalgt for deres vigtige arbejde inden for graffitikunst og -kultur.

"Næstved Kunstby – kunst i det offentlige rum" er et forløb særligt tilrettelagt for ungdomsuddannelserne. Det er målet med forløbet at give eleverne information om graffitikunst og visualitet i byrummet. Alt efter hvilket fag forløbet skal passe ind i, kan vi for eksempel:

  • øve billed- og rumanalyse
  • sammen diskutere, hvad det offentlige rum er, og hvem der bestemmer, hvordan det ser ud
  • tale om graffitikulturens oprindelse og udbredelse i dag
  • eller forsøge at karakterisere og blive klogere på hiphop- og graffitikulturen

Den guidede tur har form som en byvandring og varer 45-60 minutter. Der tages forbehold for ændringer grundet vejret og dagsformen.

Hver tur er unik – i dette læringsrum er fantasi og oplevelse vigtigere end korrekte svar og faste manuskripter.

Forberedelse

Som forberedelse til turen kan I sammen i klassen eller på holdet se et klip fra dokumentarfilmen "Style Wars" fra 1983 – en film, som danner baggrund for mange europæiske graffitikunstneres første møde med kulturen, og som af mange betragtes som kanon inden for hiphop- og graffitikultur.

Opsamling

Som opsamling kan I sammen i klassen eller på holdet lave en kreativ opgave (A) eller en diskuterende opgave (B). I den kreative opgave skal eleverne eller de studerende komme med deres eget bud på et værk til det offentlige rum, og i den diskuterende opgave skal eleverne eller de studerende diskutere graffiti i et spektrum mellem hærværk og kunst.

OSGEMEOS
Næstved Kunstby er en del af Næstved Ungdomsskole
©

OSGEMEOS | 2015 | FARIGMAGSVEJ

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Almen studieforberedelse, Billedkunst, Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Få viden om hiphopkultur og graffitikunst i en global og lokal sammenhæng.

Analysere og vurdere kunstværker og andre visuelle udtryk i det offentlige rum.

Bruge Næstved Kunstby som inspiration og afsæt for en kreativ eller diskuterende/argumenterende opgave.

Afprøve egne idéer og argumenter med afsæt i samfundsfaglig, historisk eller billedkunstfaglig viden fra forberedelsen, den guidede tur og øvrig undervisning på uddannelsen – eventuelt som en tværfaglig øvelse.

Forløbet kan tilpasses specifikt til at opfylde faglige mål inden for billedkunst, historie, samfundsfag, dansk og engelsk.