Vikingeskibsmuseet 2020-21

Skoletjenestens årsberetning Vikingeskibsmuseet 2020-21
Børn undervises på Vikingeskibsmuseet
Nøgletal for Vikingeskibsmuseet 2020-21

Efter første lockdown i sommeren 2020 oplevede Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet et meget travlt efterår med mange bookede skoleforløb. Interessen fra skolerne var stor, måske fordi meget af vores undervisning kan foregå udendørs, og antallet af bookede forløb holdt nogenlunde niveau med et almindeligt efterår. Der var dog et fald i ”løse” klasser. I december 2020 lukkede samfundet igen, og samme vinter gik museets faste UUA’er Katrine Noes Sørensen på barsel. Det fine besøgstal fra skolerne skyldes blandt andet vores samarbejdspartnere i Roskilde og Københavns Kommune samt samarbejdet med Rosenkilde Skole og Skjoldungelandet, der alle bidrager med mange bookninger.

Andet halvår af 2021 var præget af corona – men også fraværet af denne. Antallet af bookinger var ganske pænt i det meste af sensommeren og efteråret, og vi begyndte så småt at overveje, hvordan vi kunne afvikle corona-tiltagene på undervisningsforløb. Men medio november blussede smitten op blandt skoleelever, og vi måtte håndtere en del aflysninger med kort varsel. Samtidig lå der en opgave i at sørge for, at vores undervisere var trygge ved at arbejde med skolebørnene i perioden med meget smitte.

 

Online undervisning

Vi har som alle andre været nødt til at tilpasse os en coronavirkelighed på flere forskellige parametre. Det har været forlængede forløb med tid til afspritning undervejs, ekstra rengøring af undervisningsrekvisitter, coronatillæg, afstand til eleverne og andet, der har gjort undervisningsdriften anderledes end før. Men det har også givet anledning til nytænkning. For Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet har det været vigtigt at kunne tilbyde undervisning til de hjemsendte elever, og vi lancerede derfor live online undervisning i starten af kalenderåret. Undervisningen foregår på Microsoft Teams, og eleverne kan stille spørgsmål undervejs.

Undervisningen er tilrettelagt, så der er spørgsmål til eleverne undervejs, og vi differentierer indholdet med udgangspunkt i klassetrin.

Erfaringerne med dette er overordnet gode. Formatet giver mulighed for, at man kan komme helt tæt på genstandene og se detaljer, der ikke på samme måde er muligt ved et almindeligt besøg, ligesom tidlige/sene forløb er nemmere at afholde, fordi eleverne ikke skal bruge tid på at transportere sig. Formatet har selvfølgelig også et par ulemper: Internetforbindelsen/teknikken skal være i orden, forløbet skal foregå, når der ikke er andre gæster, der skaber baggrundsstøj, og underviserne skal ikke mindst skoles i online undervisning, der er noget anderledes en fysisk undervisning.

 

Samarbejde med Skjoldungelandet: Bliv Skjoldunge

Bliv Skjoldunge er et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor 3.-7. klasser i Lejre, Roskilde og Frederikssund kan komme på ture i og omkring nationalparken. Hver tur er både en tur for klassen og et sidemandsoplæringskursus for læreren, som forhåbentlig kan inspirere til mere udeundervisning – gerne hos Vikingeskibsmuseet og de øvrige samarbejdspartnere i Skjoldungelandet. Samarbejdet startede i 2019, men videreudvikles fortsat. Samarbejdet er efter corona blevet mere relevant, da mange skoler har fået erfaring med at rykke undervisningen udendørs, og lærerne gerne vil blive bedre til at bruge uderummet i deres undervisning. Vi videregiver således vores erfaringer, men får samtidig lærernes perspektiv på, hvad der gør udendørsundervisning interessant for dem, og i hvilket omfang de ønsker at bruge det. På den måde kan vi tilpasse vores udendørsundervisning, så den passer perfekt til skolernes behov.

 

Udvikling af nyt undervisningsforløb med digitalt ”fordybelseslag”

Siden sommeren 2021 har Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet arbejdet på et nyt undervisningsforløb, hvor målgruppen primært er udskolingselever. Dog forestiller vi os også, at forløbet kan konverteres til gymnasiale uddannelser. Forløbet omhandler kulturmøder i vikingetiden. Formålet er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kulturer udvikler sig over tid og i mødet med andre kulturer, ligesom vi behandler, hvordan globalisering i større og mindre omfang er med til at påvirke os, og hvad fordelene og ulemperne ved globalisering er. Undervejs får eleverne mulighed for at perspektivere vikingernes kultur til moderne dansk kulturs udvikling. I den forbindelse tager eleverne stilling til, om det er de samme mekanismer, der gør sig gældende i mødet med andre kulturer, selvom der er 1000 år mellem vores tidsalder og vikingernes.

Som noget nyt er vores audioguide blevet en del af undervisningsforløbet. Den skal understøtte et fordybelseselement, hvor eleverne lytter til audioguiden alene med hovedtelefoner. Det er medvirkende til at give eleven et rum til fordybelse. Vi er spændte på, hvordan det virker, når forløbet for alvor skydes i gang.

Kontakt:

Portræt af Kathrine Noes Sørensen

Kathrine Noes Sørensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Vikingeskibsmuseet
Tlf
46 30 02 54
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Vikingeskibsmuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Vikingeskibsmuseets tidligere årsberetninger?