Vikingeskibsmuseet 2022

Årsberetning Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet 2022
Elever på besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Årsberetning Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet 2022

Årets gang i Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet

Året i Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet har overordnet været præget af særligt to spor.

For det første har afdelingen skulle omstille sine undervisningsaktiviteter til en hverdag uden corona-restriktioner, der fx betød ændringer i forløbsstrukturer, inddragelse af udtagne genstande samt ændringer i oplæringen af undervisere.

Dernæst betød indgåelsen af den kommende treårige samarbejdsaftale, at en proces blev igangsat, hvor driftsopgaver blev gennemgået i relation til de pædagogiske udviklingsindsatser, der skal være centrum for samarbejdet de næste tre år.

Det udmøntede sig i minimering af driftsopgaver på en lang række områder, således der bliver skabt mere rum og fordybelse til udviklingsopgaver. Dertil har året budt på de vanlige opgaver, der følger museets sæsoner. Et særligt fokus har i denne forbindelse været kvalitetssikring af museets undervisning fra ansættelse over oplæring og til supervision. Dette vil forsæt være et særligt omdrejningspunkt ind i 2023.

Evaluering af den undersøgelsesbaserede undervisningI efteråret foretog Skoletjenesten en evaluering af museets undersøgelsesbaserede undervisning. Evalueringen var kvalitativ og bestod bl.a. af observationer og interviews af lærere og elever. Hensigten var at få et overblik over og status på, hvordan de foregående  års udvikling af den undersøgelsesbaserede metode har udmøntet sig i museets undervisningspraksis. De konkrete udviklingsinitiativer i forlængelse af den treårige udviklingsplan skal bygge videre på den undersøgelsesbaserede undervisning og evalueringsresultaterne.

Slutteligt skal det nævnes, at evalueringen gav viden, der på nuværende tidspunkt kan anvendes i den daglige drift på den kortere bane.

Partnerskab med Rosenkilde Skole – en del af Autisme Center Vestsjælland

 

Med udgangen af 2022 sluttede samarbejdet mellem Rosenkilde Skole og Vikingeskibsmuseet. De forgange tre år har elever haft tre-fire undervisningsgange pr. hold hvert skoleår.  Her har de været fordelt på tre spor; vikingetid, friluftsliv og håndværk. Partnerskabet har givet ny viden til museets undervisningspraksis både i forhold til specialområdet, men også generelt til andre besøgsgrupper. Arbejdet med synlighed igennem bl.a. piktogrammer og forskellige formater på forberedelsesmateriale har givet erfaringer, der skal integreres i museets undervisningspraksis fremadrettet.  

Kontakt:

Portræt af Kathrine Noes Sørensen

Kathrine Noes Sørensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Vikingeskibsmuseet
Tlf
46 30 02 54
Se profil