Zoologisk Have 2023

Årsberetning Skoletjenesten Zoologisk Have
Graf der viser antal underviste børn og unge i Zoo i 2023

Store linjer i skoletjenestearbejdet

I 2023 har vi Skoletjenesten ZOO især haft stort fokus på, hvilke didaktiske greb på tværs af al vores undervisning, der kan fordre handlekompetence hos vores elever. Vi har undersøgt begrebet ud fra mange observationer af undervisningsforløb sat op imod en afsluttende evalueringsrapport fra det længerevarende projekt ”Hjælp Chimpansen”. Ud fra dette arbejde har vi kunne identificere flere didaktiske greb, som er væsentlige i forhold til elevernes muligheder for at skabe handlekompetence. Arbejdet hænger sammen med vores tidligere arbejde med at implementere vores mission i al vores undervisning. Uanset hvilken aldersgruppe, der besøger os, skal alle have en konkret handling med hjem, som kan gøre en positiv forskel for naturen. Vores fokus på handlekompetence vil fortsætte i 2024, hvor målet er at udarbejde et produkt, som vil kunne udbredes til andre eksterne læringsmiljøer.

Organisatorisk set har der været lidt ændringer. Ditte Sofie Andersen har opsagt sin stilling, og i stedet er Laura Purlund fagansvarlig i Skoletjenesten ZOO.

Afslutning på to store fondsfinansierede projekter

I 2023 har vi afsluttet to store fondsfinansierede projekter til hhv. grundskolen og ungdomsuddannelserne med fokus på naturbevarelse. Til grundskolen har vi tilbudt forløbet ”Hjælp chimpansen”, hvor elever fra 0.-9.kl har dykket ned i forskellige videnskabelige metoder med det formål at få en indsigt i, hvordan zoologiske haver på tværs af kloden samarbejder om at redde truede dyr og helt grundlæggende arbejder med naturbevarelse. Ungdomsuddannelser er blevet tilbudt forløbet ”Dyr, mennesker og ansvarligt forbrug”, hvor eleverne har udført forsøg med dyrs respiration og dissektion og efterfølgende har koblet resultaterne med deres eget forbrug. Derudover har alle 8. klasser i Frederiksberg kommune været igennem vores forløb ”Faskiner og Pingviner”, som er et samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Her fokuserer vi på, hvordan vi lokalt kan arbejde med klimatilpasningsløsninger, samtidig med at vi dykker ned i de udfordringer, dyrene står overfor med de stigende klimaforandringer. Fælles for undervisningsforløbene er, at de har fokus på et virkeligt problem, som har grundlag i biologiens verden, men for at skabe en kobling til elevernes egen livsverden og handlemuligheder , kobles biologiens verden med matematik, dansk, engelsk, kemi, fysik, geografi og billedkunst. Herved skaber vi en kobling til elevernes hverdag, og de er selv med til at finde løsningsforslag på de udfordringer, vi står overfor i forhold til at passe på vores natur.

De yngste som en vigtig målgruppe

I 2023 er vi kommet godt i gang med at afholde forløb for de mindste. Vi har udviklet et forløb, som er henvendt til vuggestuer og dagplejere, så vi nu har fornøjelsen af at kunne byde alle aldersgrupper indenfor i Skoletjenesten ZOO. Det har været et ønske for os længe, da en forståelse for dyr og natur skal skabes så tidligt som muligt hos børnene. At give pædagoger og børn fælles positive oplevelser med dyr giver et godt fundament for efterfølgende at være nysgerrige på naturen sammen. I forløbet for de yngste børn er vigtigheden af at give pædagogerne en meget defineret rolle blevet meget tydelig. For mens pædagogerne står for at skabe genkendelighed for deres børn, og så vidt muligt lægge egne negative erfaringer med dyr i baggrunden, kan underviseren skabe trygge omgivelser for børnene og lade det taktile træde i forgrunden frem for talen.

Kontakt:

Gry Lottrup Jyde_undervisningstilbud_skoletjenesten

Gry Lottrup Jyde

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 43
Se profil
Julie Suhr_undervisningstilbud_skoletjenesten

Julia Suhr

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Zoologisk Have København
Tlf
30 16 73 41
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Zoologisk Have

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Zoologisk Haves tidligere årsberetninger?