Om nyheden

Type
Presse
Udgivet
Copied!

47 eksterne læringsmiljøer har modtaget puljemidler til trivselsforløb for børn og unge

Af
Skoletjenesten
Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer har uddelt 1 mio. kr. til 47 eksterne læringsmiljøer fordelt over hele landet. Midlerne kommer fra en særlig statslig pulje til styrket trivsel i tiden efter corona og skal nu omsættes til gratis forløb, der vægter samarbejde, fællesskab og skabende aktiviteter, for mere end 17.000 elever i grundskolen.
Type
Presse
Udgivet
Copied!
Øhavsmuseet

Kreative drømmeforløb på Kunsten i Aalborg, cirkusworkshops i Hvidovre og en Robinsonade på Avnø Naturcenter. Det er blot tre eksempler på undervisningsforløb, der har modtaget støtte fra Skoletjenestens nationale pulje til styrket trivsel efter corona i 2021.

Skoletjenesten modtog over 130 ansøgninger til puljemidlerne, og i udvælgelsen har vi især lagt vægt på puljens særlige trivselskriterier om bl.a. samarbejde og fællesskab og forløb, hvor eleverne er aktive medproducenter i sanselige og eksperimenterende aktiviteter. Vi har også lagt vægt på at opnå en tematisk og geografisk spredning blandt de eksterne læringsmiljøer, der har modtaget støtte, og på et mål om at nå så mange børn og unge som muligt med de udvalgte trivselsforløb og -aktiviteter.

Find og book gratis trivselsforløb på skoletjenesten.dk

Fra i dag kan man som lærer begynde at booke de første af de støttede og dermed gratis forløb på www.skoletjenesten.dk. Sitet opdateres løbende i takt med, at tilbuddene oprettes, og de kan bookes, så længe der er ledige forløb. Forløbene kan søges via emneordene ”styrket trivsel 2021”. På et interaktivt kort kan man få et overblik over de 47 udvalgte eksterne læringsmiljøer og tilbuddenes geografiske placering i landets fem regioner. De gratis trivselsforløb udbydes frem til 17. december 2021.

Klik for at gå til Danmarkskortet

Med midlerne til de 47 udvalgte eksterne læringsmiljøer kan vi være med til at formidle trivselsforløb til næsten 700 klasser. Trivselsforløbene foregår både indendørs og udendørs, rummer forskellige fag, steder, aktiviteter og genstandsfelter og tilbydes børn og unge fra indskoling til udskoling i såvel folkeskoler, privatskoler og efterskoler i alle fem regioner. Vi har modtaget mere end 130 ansøgninger til puljen. På skoletjenesten.dk findes der mange andre gode forløb, der kan understøtte børn og unges trivsel og fællesskab i hele landet.
Claus Poulsen
Leder af Skoletjenesten

Skoletjenestens pulje til styrket trivsel efter corona har uddelt i alt 1 mio. kr. til 47 eksterne læringsmiljøer fordelt over hele landet. De eksterne læringsmiljøer fordeler sig på 19 steder i Region Hovedstaden, 7 steder i Region Midtjylland, 4 steder i Region Nordjylland, 8 steder i Region Sjælland og 9 steder i Region Syddanmark.

Med de uddelte midler får de 47 eksterne læringsmiljøer mulighed for at gennemføre i alt 684 undervisningsforløb, der tilbydes gratis for mere end 17.000 elever i grundskolen.

De i alt 1 mio. kr., som Skoletjenesten uddeler, kommer fra et tilskud gennem Børne- og Undervisningsministeriets pulje til trivsels- og bevægelsesaktiviteter i forbindelse med COVID-19.

Læs mere om puljen her

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i