Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

Udskoling og åben skole - interview med Linda Nørgaard Andersen del II

Af
Jakob Haahr-Pedersen
I forbindelse med Skoletjenestens årskatalog 2021-22 har vi interviewet Program & Publikumschef på Arbejdermuseet, Linda Nørgaard Andersen, om museets erfaringer med udskolingselever som målgruppe. I denne del af interviewet kan du bl.a. læse om udfordringer, trivselspotentialer og de ældste elevers egne udsagn om det at gå på museum.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
3 min.
Copied!

I: Hvad siger I udskolingseleverne om at besøge jer eller det at gå på museum?

LNA: Det er helt klart mit indtryk, at det har en god motivation på eleverne at komme på museum, fordi der sker noget andet, og fordi museerne er blevet så gode til at aktivere eleverne, når de er der. Vi har selv lavet nogle mindre evalueringer i forbindelse med projektet Museumsrebeller, og noget af det eleverne peger på, er hvor meget det betyder at blive taget seriøst, og at deres input faktisk bliver brugt til noget. Når vi evaluerer med eleverne, får vi dem ofte til at skrive noget, vi kan tolke på, og der fremhæver flere af eleverne de store personlige oplevelser, der sætter sig emotionelt.

I: Er der nogle udfordringer i forhold til at arbejde med udskolingselever som målgruppe?

LNA: Det, jeg synes er vores allerstørste styrke, er, at vi ikke kender eleverne på forhånd. Vi møder dem i tillid om at det her, det kan I, og vi støtter jer i det. Men det er på én og samme tid også en kæmpe udfordring i forhold til den enkelte klasses kultur og motivation, især i forbindelse med de korte undervisningsforløb. Der har de mindre klasser en anden umiddelbarhed, hvorimod du skal gøre dig fortjent til udskolingselevers opmærksomhed på en anden måde. Da jeg startede herinde som undervisningsansvarlig, var de fleste af vores undervisningsforløb omvisninger med dialog. Da vi begyndte at gentænke det, kunne det godt være lidt grænseoverskridende for nogle udskolingselever, at de pludselig selv skulle arbejde med stoffet, når de var her. Det oplever jeg slet ikke i dag, hvor jeg tværtimod ser, at de har en forventning om, at de skal involveres.

I: I lyset af corona-situationen er der aktuelt stort fokus på alle elevers trivsel. Hvordan kan museer understøtte udskolingselevers fællesskaber og forskellige måder at lære på?

LNA: Det, en klasse får, når de besøger os eller et andet museum, er en fælles oplevelse, en kulturoplevelse og en reference, som de kan tale ud fra. Der er også lærere, der vælger at bruge et museum, fordi det er en klasse, der har brug for en social oplevelse sammen. Hos os arbejder eleverne typisk også i mindre grupper omkring en opgave, og det kan understøtte nogle relationer i forhold til motivation. Det handler i virkeligheden om at skabe så mange forskellige deltagelsesmuligheder som muligt i undervisningen både for os og for lærerne.

Måske er du også interesseret i