Arbejdermuseet 2023

Årsberetning Skoletjenesten Arbejdermuseet 2023
Grafen viser antal underviste børn og unge på Arbejdermuseet 2023

De store linjer i Skoletjenestearbejdet

I 2023 har vi forberedt os på en stor forandring; nemlig lukningen af Familien Sørensen, den mest populære udstilling gennem årene. Erfaringerne herfra skal leve videre i den udstilling og undervisning, der skal afløse den fra 2024. Her udvikler vi med fokus på at skabe undervisning, der er sanselig, undersøgende, dilemmabaseret og demokratisk pædagogisk funderet, i den nye udstilling, hvor hverdagslivet for de mange forskellige arbejdere og kampen for et bedre samfund under industrialiseringen er i fokus. 
 

En anden ny udstilling har sat et kæmpe aftryk. Særudstillingen Kvindeliv åbnede i 2023 og med den også et helt nyt forløb, hvis omdrejningspunkt er historiebevidsthed og eleverne som historieskabte og historieskabende. Her arbejder elever i udskoling og gymnasieuddannelser med at få øje på strukturer, der sætter historier i skyggen og holder dem nede. Ligestilling er omdrejningspunktet, og eleverne møder ufortalte dilemmaer og problemstillinger, som de diskuterer og reflekterer over i fortid, nutid og fremtid. Forudsætningen for forandringer kommer ud af kontinuitet i driften af undervisningsafdelingen. Vi sikrer, at underviserne er klædt på fagligt og pædagogisk til at møde alle elever i øjenhøjde og tage dem godt igennem forløbet. De remedier, som eleverne bruger i undervisningen, skal være klar og opdaterede, ligesom hjemmesider, hvor forløbene præsenterer sig for lærere og undervisere, skal være det. Sygdom, aflysninger, bookinger og oplæring af nye undervisere fylder også meget i den daglige drift.
 

Ulighed i undervisning

Erhvervsuddannelser er den uddannelsesretning, der er mindst undervisning til i eksterne læringsmiljøer. 44 % af alle museer har kun besøg af 1-5 erhvervsuddannelser om året, og 29% tilbyder slet ikke undervisning til dem. Det vil vi gerne være med til at lave om på. Ligesom vi vil generere ny viden til gavn for hele sektoren om, hvordan man kan gribe samarbejdet an med nye målgrupper. Erhvervsuddannelserne er en bred og broget skare med det til fælles, at deres uddannelser retter sig mod et bestemt fag og foregår som en vekselvirkning mellem skole og praktisk lære. I første omgang har vi etableret et partnerskab med SOSU H, der bl.a. uddanner til SOSU-assistent og -hjælper. Sammen med dem har vi udviklet et nyt undervisningsforløb med fokus på fagidentitet og faglig stolthed – og vi fortsætter samarbejdet om undervisning i 2024, ligesom vi etablerer samarbejde med andre erhvervsuddannelser og sammen skal udvikle vedkommende og relevant undervisning på museet.

En lortedag i baggården

I 2023 åbnede et helt nyt udstillingsrum, Børnenes baggård med fokus på sanselig og legende undervisning.

Kontakt:

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil
Portræt af Galit Peleg

Galit Peleg

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet
Tlf
26 17 51 60
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Arbejdermuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Arbejdermuseets tidligere årsberetninger?

Arbejdermuseet 2022

Arbejdermuseet 2020-21