Børnehaver og vuggestuer – hvordan møder du de mindste børn?

Få inspiration til hvorfor vuggestuer og børnehaver skal besøge dit eksterne læringsmiljø, og hvordan du kan arbejde med de mindste børn som målgruppe.

Som undervisningsansvarlig på en kulturinstitution, pædagog eller studerende kan du blive inspireret til at lade de allermindste børn bruge eksterne læringsmiljøer, og du kan få nye perspektiver på arbejdet med kunst, kultur og natur i institutionen.

Her på siden finder du flere kulturinstitutioners erfaringer med at udvikle pædagogiske tilbud til daginstitutioner. Hent guides og værktøjer til at planlægge og udvikle tilbud, for eksempel retningslinjer for gode strukturer, inspiration til den fysiske indretning og genstandenes betydning for målgruppen.

Du er også velkommen til at kontakte vores eksperter om åben dagtilbud og få sparring på, hvordan du kommer i gang eller videre med museum for de mindste.

Inspiration til dit arbejde med børnehaver og vuggestuer

Inspiration

Denne liste rummer publikationer om dagtilbud samt henvisninger til igangværende og afsluttede samarbejder mellem eksterne læringsmiljøer og dagtilbud. Den kan bruges som inspiration til arbejdet med åbent dagtilbud.

En verden af vand: Forskningens Døgn (2022)
`En verden af vand´ er et sciencepædagogisk materiale til dagtilbud udgivet af Forskningens Døgn. Materialet giver inspiration til dialog og sanselige vandundersøgelser under læreplanstemaet `Natur, udeliv og science´ og består af en samtaledug og en bog med ti legende undersøgelser. Skoletjenesten Naturcenter Amager Strand har bidraget til de konkrete vandundersøgelser og kvalitetssikring af det samlede materiale.

Æstetik og læring: Austring, B. & Sørensen, M. (2006-2015)
En grundbog i æstetiske læreprocesser fra Hans Reitzels Forlag. Grundbog om æstetiske læreprocesser, hvor forfatterne indkredser begrebet ‘æstetik’ og dets betydning.

Børn, kulturarv og museer
I antologien bliver det diskuteret, hvad museerne kan tilbyde de mindste børn, og hvordan pædagogerne bliver klædt bedre på til børnenes møde med museet. Antologien er baseret på det nationale Netværk for Pædagogisk Museologis konference i november 2016.

Børn, kultur og lærende partnerskaber
En rapport udarbejdet på baggrund af et udviklingsprojekt på Museet for Samtidskunst om formidling af kunst til små børn. Projektet afdækker en række grundlæggende formidlingsmæssige problemer i små børns møde med museumskulturen, bl.a. i relation til mundtlig formidling, museumsindretning og pædagogens rolle på udstillingerne. Artiklen beskriver nogle centrale opmærksomhedspunkter og munder ud i tre praksisorienterede anbefalinger til museet – med relevans for andre museer.

EMU Dagtilbud
Her findes alt relevant information om dagtilbuddenes bekendtgørelse, læreplaner, læreplanstemaer, beskrivelse af det åbne dagtilbud mm.

Kørekortkurser
Esbjerg Kommune har udarbejdet kurser og materiale, der skal understøtte pædagogen i brugen af eksterne læringsmiljøer i MYRTHUE. Kørekortkurserne giver pædagogerne mulighed for at kunne tage af sted på egen hånd til en række eksterne læringsmiljøer. Til tilbuddene er der udarbejdet læreplaner, før og efter besøget, samt materialer, forældreinformation og drejebøger.

Museerne og de yngste medborgere
Inspirationsmateriale til museumsundervisere, undervisere på pædagoguddannelsen, pædagogstuderende, pædagoger, kommunale konsulenter og andre, der er interesseret i den yngste målgruppe i daginstitutioner og skoler. Hæftet har sit udspring i PÆDMUS – et samarbejdsprojekt mellem fire museer og to pædagoguddannelser under UCL i 2014-2015.

På små ben
Publikationen henvender sig til alle, der arbejder med kulturformidling og børn i daginstitutioner. Formålet med materialet er at inspirere til indgåelse af nye partnerskaber, der kan skabe meningsfulde og lærerige kulturmøder for børnehavebørn i alderen 3 - 5 år.

Rend og hop på Jellingemonumenterne 
Dette legekatalog er tænkt som inspiration til institutioner, der besøger forskellige eksterne læringsmiljøer. Legene er udarbejdet med øje for det konkrete udendørsmiljø, og de muligheder det giver for at lege med både historieformidlingen og matematikken for de 3 – 6-årige og måske de lidt ældre børn.

Få sparring til arbejdet med børnehaver og vuggestuer

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Udforsk Skoletjenestens andre temaer