Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

De eksterne læringsmiljøer og professionshøjskolerne

Af
Skoletjenesten
Som videncenter ser vi det som en vigtig opgave at være en del af uddannelsen af de kommende lærere og pædagoger, så de får forudsætninger for at kunne bruge de eksterne læringsmiljøer i deres læringsrum og undervisning.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Samarbejdet med KP blev formaliseret i 2023

Gennem de seneste år har Skoletjenesten samarbejdet med læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole om det såkaldte KRÆS og praksisfaglighedsforløb,
hvor lærerstuderende besøger Skoletjenestens partnerskabsinstitutioner og modtager undervisning med fokus på kreative og æstetiske tilgange. I 2023 blev dette samarbejde formaliseret og udvidet. Det formaliserede samarbejde betyder, at samtlige førsteårsstuderende på KP fra 2024 får kendskab til Skoletjenesten og undervisning i eksterne læringsmiljøer på deres andet semester.

Et vigtigt element i KRÆS og praksisfaglighedsforløbet er den gensidige inspiration og udveksling mellem kulturinstitutioner og lærerstuderende. Gennem de studerendes besøg har de deltagende kulturinstitutioner fået input fra de studerende til den kreative og æstetiske dimension i undervisning og et indblik i målgruppen mere generelt.

Målsætninger for samarbejdet med professionshøjskolerne

  • At lærere og pædagoger får kendskab til og viden om eksterne læringsmiljøer gennem deres grunduddannelse.
  • At lærere har viden om, hvordan eksterne læringsmiljøer kan være med til at styrke læring og dannelse gennem æstetiske, kreative og praktiske tilgange.
  • At lærerstuderende får inspiration til at arbejde med æstetiske og praktiske tilgange i undervisningen.
  • At Skoletjenesten som videncenter bliver en ressource for faglærere og lærerstuderende.

Undersøgelse: Hvordan samarbejder professionshøjskoler med eksterne læringsmiljøer?

I 2023 gennemførte vi en undersøgelse blandt Skoletjenestens partnerskabsinstitutioner og blandt undervisere på Københavns Professionshøjskole
(KP) om samarbejdet mellem professionshøjskoler og eksterne læringsmiljøer.

Undersøgelsen viste, at alle Skoletjenestens partnerskabsinstitutioner har forskellige typer af samarbejde med lokale professionshøjskoler rundt om i landet, både på pædagog- og læreruddannelsen. De enkelte samarbejder dækker over besøg fra studerende på egen hånd, gæsteundervisningsworkshops på professionshøjskolerne,
inspirationsworkshops eller kortere forløb på kulturinstitutionen, kurser for undervisere på professionshøjskolerne eller længere udviklingssamarbejder med fx
fælles udvikling af materialer.

Som eksempel har Skoletjenestens regionale partner Vardemuseerne samarbejdet med UC Syd af flere omgange. En fast aftale med læreruddannelsen har gjort det muligt for mindre grupper af studerende at følge og observere museets undervisning, mens pædagoguddannelsen tidligere har booket en hel dag med workshops på tre af Vardemuseernes besøgssteder. På Bornholm er de lærerstuderende fra KP Bornholm blevet inviteret til Skoletjenesten Bornholms konferencer om Grøn Dannelse.

Undersøgelsen viste også, at undervisere på pædagoguddannelsen på KP bruger en lang række forskellige eksterne læringsmiljøer i deres undervisning. To typer
besøg gør sig særligt gældende: Bookede forløb med tilhørende værkstedsaktiviteter, der kan give de studerende et indblik i kulturinstitutionens
pædagogiske arbejde, og besøg på egen hånd, der kan vise de studerende, hvordan man kan bruge en kulturinstitution til at arbejde med tematiserede forløb i pædagogisk praksis.

Kommende samarbejde med pædagoguddannelsen på KP

Dialog med pædagoguddannelsen på KP har resulteret i, at Skoletjenesten i 2024 indgår et samarbejde med pædagoguddannelsen om at udvikle et pilotforløb, hvor en gruppe studerende besøger eksterne læringsmiljøer og deltager i undervisning, og hvor Skoletjenesten står for undervisningsworkshops på pædagoguddannelsen. Der bliver fokus på, hvordan de studerende kan bruge et museumsbesøg som en del af deres praktik og i pædagogisk praksis i øvrigt.


Læreruddannelsen i pædagogiske laboratorier

Som en del af et pædagogisk laboratorie om undersøgelses- og oplevelsesbaseret billedanalyse i dansk har SMK samarbejdet tæt med en underviser og en gruppe
studerende fra KP. I den forbindelse har studerende bl.a. afprøvet og drøftet konkrete undervisningsgreb udviklet på museet.

Ligeledes på ARKEN har lærerstuderende fra KP og deres underviser været koblet tæt til det pædagogiske laboratoriearbejde i forbindelse med udviklingsprojektet
Kreativt Valgfagslaboratorium. Her har underviseren fungeret som kritisk ven og sparringspartner på projektet, og de studerende har afprøvet øvelser og givet feedback på dem undervejs.

Eksterne læringsmiljøer indgår i undervisningen på professionshøjskoler

Skoletjenesten har også bidraget ind i undervisningen på professionshøjskolerne. I 2023 stod SMK og videncentret fx for undervisning på læreruddannelsen på henholdsvis UCL og KP om æstetiske dimensioner i danskundervisning. Et andet eksempel er Vikingeskibsmuseets oplæg for studerende om undersøgelsesbaseret undervisning på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Artiklens fotos af lærerstuderende på Designmuseum Danmark er taget af Natalia Semenova for Skoletjenesten.

Kontakt

Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil
Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i