Designmuseum Danmark 2023

Årsberetning Skoletjenesten Designmuseum Danmark 2023
Graf viser antal underviste børn og unge på Designmuseum Danmark

De store linjer i Skoletjenestearbejdet:

Ved udgangen af 2023 kunne vi kigge tilbage på vores første hele år i drift siden museets genåbning i juni 2022. Vores hovedfokus har fortsat været på vores grunddrift og grundforløb med henblik på at få en afdeling "back on track" samt at få den (gen-)forankret hos elever, lærere og samarbejdspartnere. Heldigvis har der været stor interesse for vores undervisningspraksis, særligt for vores arbejde med designprocessen som en central del af alle vores undervisningsaktiviteter.  
Vi oplevede en øget efterspørgsel fra erhvervsskoler og læreruddannelser og Museumshaven blev for første gang inddraget som et udvidet læringsrum, da vi afholdte både huskunstnerforløb og åbne byggeworkshops i september måned. 

Centralt for 2023 står også Skoletjenestens debatarrangement Åben Skole - hvad nu, som designmuseet dannede ramme for tilbage i april måned: Her mødtes et bredt fagligt panel for at diskutere fremtidens åbne skole. Organisatorisk skete der også ændringer i 2023. Det lykkedes at ansætte endnu en UUM, og ved udgangen af året blev det muligt at skrue denne op i tid, så undervisningsafdelingen pr. 1.1.24 består af to UUM'ere på henholdsvis 25 og 37 timer samt en UUA'er.       

 

Japanske indfarvningsteknikker i Museumshaven – processen som produkt

I faget Håndværk og Design vægtes håndværksdelen stadig højest, og vi oplever en stor efterspørgsel fra lærere og undervisere om konkrete metoder til, hvordan der kan undervises i designproces. I 2023 var designprocessen derfor et fortsat fokus i alle vores undervisningsaktiviteter. 
Et absolut højdepunkt fra 2023 var vores huskunstnerprojekt med tekstildesigner Siff Pristed, støttet af Statens Kunstfonds huskunstnerordning. I en uge arbejdede to 8-klasses Håndværk og designhold med den japanske indfarvningsteknik shibori under Siff Pristeds kyndige vejledning. Med udkig til åben himmel og svajende træer blev Museumshaven inddraget som et udvidet læringsrum samt ”scene” for projektets afsluttende fernisering. Projektet gav os indsigt i særligt tre potentialer for elevernes proces-læring og erfaring: 1) Tid til proces: Projektet gav først og fremmest eleverne tid til at være i deres proces. Vi gjorde en dyd ud af langsommeligheden, eksperimentet og gentagelsen og nedtonede aktivt stramme tidsplaner til fordel for mere frie, flydende arbejdsrum. 2) Sprog for proces: Eleverne fik et (fagligt) sprog for deres proces som de aktivt brugte i både deres dialog med hinanden og med underviserne.  3) Ejerskab på proces: Eleverne følte ejerskab for deres proces, de udviste engagement, ville gerne dele deres erfaringer og nye ”skills” og havde klare argumenter for deres til- og fravalg.

 

Farveforløb for gymnasier - med fokus på det personlige valg

I 2023 påbegyndtes arbejdet med nye målgrupper. Efter at have haft et hovedfokus på grundskolen, etablerede vi i starten af året et samarbejde med Gefion Gymnasium om at udvikle et nyt forløb. Forløbet fik arbejdstitlen Skab din personlige farvepalet og blev et "nyt take" på klassisk farveteori. Inspireret af bl.a. tekstilkunstner Margrethe Odgaards farveregistrerings-metoder, fik eleverne til opgave at indsamle og registrere farver fra museets udstillinger. En grundpræmis for forløbet var dels at arbejde gennem udstillingerne og ikke om udstillingen og dels at forløbets output defineredes af elevernes egne personlige valg og fravalg. Netop sidstnævnte skabte stor værdi for både eleverne og for os og gav os en vigtig indsigt i, hvordan undervisningsforløbenes strukturerende principper kan være med til at give plads til samt styrke elevernes motivation og engagement. 

Kontakt

Portræt af Laura Dolberg Elkjær

Laura Dolberg Elkjær

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Designmuseum Danmark
Tlf
22 63 61 23
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Designmuseum Danmark

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Designmuseum Danmarks tidligere årsberetninger?