Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Elever træder i karakter på Arbejdermuseet

Af
Jakob Haahr-Pedersen
Tag med 8. klasserne fra Brønshøj Skole på Arbejdermuseet, når de spiller rollespil i museets historiske rammer. Ifølge både skolen og museet kan elevernes arbejde med karakterer og dilemmaer understøtte motivation, indlevelse og historisk empati.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Forløb på Arbejdermuseet

Lockout, fredspligt, voldgift og forligspunkter! Det er ord med en vis tyngde, der flyver gennem det højloftede mødelokale, hvor stemningen virker både intens og alvorlig.

Mødedeltagerne er iført hættetrøjer, kondisko, kasketter og kulørte halstørklæder, men på bordskiltene foran dem står der bl.a.: ”Axel Heide - bankdirektør, Alvilda Hoff - læge og stifter af Komite til indsamling til de udelukkede arbejdere, Jens Jensen - formand for De samvirkende Fagforbund i Danmark og Carl Westergaard - formand for Tjenestefolkenes Forening”.

Vi befinder os på Arbejdermuseet i København, hvor 8. b fra Brønshøj Skole er i gang med at spille Septemberforliget i 1899 som historisk rollespil. Hele skolens 8. årgang har i løbet af en uge besøgt museet og gennemført et undervisningsforløb om tiden omkring arbejdskonflikten i 1899 og de efterfølgende forligsforhandlinger. Derudover har de arbejdet med temaet i forskellige fag hjemme på skolen, og nu slutter de ugeforløbet af med at gennemspille forligsforhandlingerne i Arbejdermuseets historiske rammer.

Det er bankmanden Axel Heide, der ligesom i 1899, styrer dagens forhandlinger og giver ordet til de øvrige deltagere. På skift fremfører de forskellige karakterer deres holdninger til et givent emne, hvilket munder ud i afgørende afstemninger om bl.a. arbejdstid, alkoholindtag på arbejdspladsen og fredspligt i overenskomstperioder.

Eleverne taler højt og tydeligt, og flere gange bliver tonefaldet skarpt, når argumenter og fronter trækkes hårdt op mellem repræsentanterne fra fagforbund, arbejdsgivere og kristne organisationer. Et manuskript angiver de forskellige karakterers holdninger til forhandlingernes temaer, mens klassens historielærer hjælper eleverne med at holde styr på spillets fremdrift og på resultaterne af de enkelte afstemninger.

Rollespil på tværs af skolens fag

Det er faglig og pædagogisk leder på Brønshøj Skole, Marianne Dietz, der har udviklet rollespillet om Septemberforliget, bl.a. på baggrund af sin egen forskning om rolle- og dilemmaspil i historieundervisning. Udvalgte elementer i det oprindelige spildesign er blevet justeret, så det tager højde for målgruppen, ugeforløbet og Arbejdermuseet som fysiske ramme for spillet.

Spilprojektet er en del af Brønshøj Skoles arbejde med scenariebaseret undervisning, og i følge Marianne Dietz har det været et overordnet mål med projektet at skabe en høj grad af mening i skolens forskellige fag for eleverne:

”Ved at eleverne får en rolle og arbejder med autentiske historiske problemstillinger, oplever de emnet som væsentligt og meningsfuldt. Fx i arbejdet med overenskomster i samfundsfag, taleskrivning i dansk eller Indre Mission i Kristendomskundskab. Her får eleverne mulighed for at gå ind og ud af deres roller undervejs.”

Museet giver gode rammer for rollespil

Marianne Dietz´ forskning undersøger bl.a. elevernes motivation, indlevelse og deltagelse i rollespil, og her ser hun, at Arbejdermuseet og andre lignende eksterne læringsmiljøer kan bidrage på særlig vis:  

”Helt overordnet kan eksterne læringsmiljøer give adgang til nogle ydre rammer for rollespil og derigennem bidrage til elevernes motivation. På museet kan eleverne fysisk se nogle omgivelser, som kan vække en nysgerrighed og skabe indlevelse hos dem. Jo mere hjælp eleverne kan få i forhold til, hvordan deres karakter i et spil handler og tænker, jo mere aktive og deltagende bliver de. Her har eksterne læringsmiljøer nogle særlige muligheder for at klæde eleverne på gennem stedets viden, rum og artefakter.”

Et nyt blik på tiden

Foruden at lægge fysiske rammer til rollespillet har Arbejdermuseet gennemført et totimers undervisningsforløb med hver af de fire 8. klasser i løbet af rollespilsugen. Det eksisterende forløb blev lettere tilpasset, så det kunne fungere som optakt til selve spillet, og det fik bl.a. tilføjet en række dilemmaøvelser, som eleverne skulle arbejde med i mindre grupper som deres roller.

Signe Slot Stauning er udviklings- og undervisningsmedarbejder på Arbejdermuseet og har stået for at tilpasse og gennemføre undervisningsforløbene i rollespilsugen. Hun forklarer, at tanken med undervisningsforløbet især har været at bidrage med et hverdagsperspektiv, som kan supplere de bredere politiske linjer i selve rollespillet:

”Noget af det, vi gerne vil bidrage med, er det nære hverdagsperspektiv og en bredere kontekstforståelse for eleverne. Hvad er det for et samfund, spillets karakterer navigerer i, og hvad har formet dem? Forløbet handler om mennesker i hverdagen og udfolder en mikrohistorisk fortælling om en arbejderfamilie, der lever på den her tid.”

På et andet plan håber Arbejdermuseet, at elevernes arbejde med karaktererne i lighed med museets andre undervisningsforløb kan understøtte deres historiebevidsthed og historiske empati, som de så at sige kan tage med sig ind i nutiden. Signe Slot Stauning forklarer videre:

”Vi vil gerne skabe noget undervisning, der kan folde karaktererne ud for eleverne og give dem mulighed for at se verden gennem dem. Den historiske empati håber vi, eleverne vil tage med sig. Hvis du kan forstå, hvorfor en karakters verdensbillede ser ud, som det gør, så kan du også forstå, hvorfor andre menneskers verdensbillede adskiller sig fra dit i dag.”

Forløb på Arbejdermuseet

Jo mere hjælp eleverne kan få i forhold til, hvordan deres karakter i et spil handler og tænker, jo mere aktive og deltagende bliver de. Her har eksterne læringsmiljøer nogle særlige muligheder for at klæde eleverne på gennem stedets viden, rum og artefakter.
Marianne Dietz
Pædagogisk og faglig leder på Brønshøj Skole
Vi vil gerne skabe noget undervisning, der kan folde karaktererne ud for eleverne og give dem mulighed for at se verden gennem dem. Den historiske empati håber vi, eleverne vil tage med sig.
Signe Slot Stauning
Udviklings- og undervisningsmedarbejder på Arbejdermuseet

Læs mere om Arbejdermuseets undervisning her

Læs mere om rollespil og Marianne Dietz´ forskning her:

Interview på skoletjenesten.dk

Artikel på historielab.dk

Artikel i tidsskriftet Polis

Kontakt

Portræt af Galit Peleg

Galit Peleg

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet
Tlf
26 17 51 60
Se profil

Måske er du også interesseret i